Trooppiset taudit 2020 -kurssi

 • Keskiviikkoisin klo 15.30-18.00, 15.1.-1.4.2020
 • Luentosali 1, Haartman-instituutti, Haartmaninkatu 3, Helsinki
 • Luentoja voi seurata myös etäluentopaikkakunnilla (katso alempana)
 • Luentoja voi myös katsoa jälkikäteen netistä kurssin Moodle-sivujen kautta

Tavoitteena on, että kurssin käytyään opiskelija

 1. pystyy diagnosoimaan ja hoitamaan Suomeen matkailijoiden mukana tulevat merkittävimmät trooppiset taudit,
 2. tuntee maahanmuuttajien infektiotaudit ja ymmärtää milloin niitä tulee epäillä,
 3. omaa riittävät taustatiedot mahdollisia ulkomaisia trooppisten tautien jatko-opintoja varten.

Kurssi järjestetään luentosarjana yhteistyönä muiden Suomen lääketieteellisten tiedekuntien kanssa. Suurin osa luennoista pidetään Helsingissä ja näytetään videoyhteydellä muissa kaupungeissa. Kurssiin kuuluu 36 luentotuntia (ei läsnäolovaatimusta), 63 tuntia omatoimista opiskelua ja 36 tuntia tenttiin valmistautumista. Yhteensä 135 tuntia eli opintopistemäärä on 5. Luentoja varten tulisi valmistautua lukemalla etukäteisaineisto joka julkaistaan Moodlessa noin viikko ennen luentoa. Etukäteisaineistoa on pääsääntöisesti yksi artikkeli per luento.

Kurssin suorittamisen edellytyksenä on sähköisen monivalintatentin läpäiseminen. Arvosanan muodostamisen perusteena tentti 100%. Arvosteluasteikko 0-5.

Erikoislääkärikoulutuksessa oleville kurssia haetaan teoreettiseksi kurssimuotoiseksi koulutukseksi 36 tunnin perusteella. Kurssista voi saada osallistumistodistuksen myös ilman tentin suorittamista.

 • Luentoesitykset ja luentojen ennakkomateriaalit
 • Tropical Medicine (Lecture Notes), 7th Edition, Nick Beeching, Geoff Gill, Wiley-Blackwell, 2014
 • Hedman, Heikkinen, Huovinen, Järvinen, Meri, Vaara: Mikrobiologia, immunologia ja infektiosairaudet, Duodecim 2010 ja 2011, kirjat I ja III soveltuvin osin
 • HY+:n ylläpitämä Moodle (moodle.hyplus.fi) toimii ensisijaisena digitaalisena oppimisympäristönä. Ilmoittautuneille lähetetään lisätietoa kirjautumisesta ja tunnuksista.
 • Presemo käytetään luentojen aikaisena keskustelualustana. Presemon kautta voi lähettää kysymyksiä luennoitsijalle, joita session puheenjohtaja sitten esittää luentosalissa. Presemon kautta osallistujat voivat myös käydä keskustelua päivän teemoista. (http://presemo.helsinki.fi/trooppisettaudit)
 • Tampere
 • Turku
 • Kuopio
 • Oulu

Keskussairaalat ja muut halukkaat organisaatiot voivat ilmoittautua etäopetuspaikoiksi otaamalla yhteyttä Anja Loikkaseen (anja.loikkanen@helsinki.fi). Etäyhteyksien järjestämisestä veloitetaan 500 e + alv per organisaatio. Tämän lisäksi kurssin osallistujat ilmoittautuvat normaalisti kurssille. 

 • Varsinainen tentti 15.4.2020 klo 15.30-18.00
 • Uusintatentti 13.5.2020 klo 15.30-18.00

Tentti järjestetään sähköisenä monivalintatenttinä Moodlessa. Kysymykset koskevat luennoilla käsiteltyjä keskeisiä aiheita.

 

Kurssille voi ilmoittautua HY+:n sivuilla 1.10.-9.12.2019 välisenä aikana. Kurssin hinta on 200 e + alv. Yliopistojen perustutkinto-opiskelijoille kurssi on maksuton.

Siirry ilmoittautumissivulle

Helsingin yliopisto, Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut HY+, HUS Infektiosairauksien klinikka, HUS Lasten ja nuorten sairaudet, HUSLAB, Oulun yliopisto, OYS Sistätautiklinikka, OYS Lastenklinikka, Turun Yliopisto, TYKS Sisätautiklinikka, TYKS Lastenklinikka, Itä-Suomen Yliopisto, KYS Sistautiklinikka, KYS Lastenklinikka, Tampereen yliopisto, TAYS, Suomen infektiolääkärit ry, David Livingstone Seura, Kliiniset mikrobiologit ry, Suomen eläinlääkäreiden kehitystyöjärjestö ry, Infektiotautien tutkimusyhdistys ry ja THL.

Vastuuhenkilö: Ville Holmberg, kliininen opettaja, erikoislääkäri, Helsingin yliopisto ja HUS, puh 050 4271630, ville.holmberg@hus.fi

Ilmoittautumiset: Anja Loikkanen, HY+, anja.loikkanen@helsinki.fi

Moodle: Kristiina Kosola, HY+, kristiina.kosola@helsinki.fi

Lisätietoja kurssista paikkakunnittain:

Helsinki

Tampere

Turku

Kuopio

Oulu