Ajankohtaista

Ajankohtaista kliinisen mielenterveyspsykologian erikoispsykologikoulutuksesta.
Kunniapalkinto Petri Näätäselle

HUS:n kehittämispäällikkö Petri Näätänen on saanut ensimmäisen Kliinisen mielenterveyspsykologian kunniapalkinnon. Valinnan tekivät Kliinisen mielenterveyspsykologian erikoistumiskoulutuksen 2019-2022 koulutuskauden opiskelijat. Ehdokkaita oli 12.

Kerran kolmessa vuodessa jaettavalla palkinnolla huomioidaan henkilöä tai ryhmää, joka on merkittävästi edistänyt kliinisen mielenterveyspsykologian kentän tutkimusta tai toimintaa Suomessa.

Palkinnon perustelut

Petri Näätänen on keskeisin hahmo kliinisen mielenterveyspsykologian erikoispsykologikoulutuksen luomisessa. Koulutuksella tulee olemaan erittäin kauaskantoinen vaikutus kliinisen psykologian kehittymiseen ja asemaan Suomessa omana, tutkimukseen perustuvana ja käytäntöön ankkuroituvana erikoisalana.

Petri Näätänen on inspiroiva luennoitsija. Hän on julkaissut paljon kliinisen mielenterveyspsykologian teemoista sekä rohkaissut kliinisiä psykologeja hakeutumaan kehittämistehtäviin ja esihenkilötehtäviin.

Petri Näätänen on vaikuttanut psykologipalveluiden toteuttamiseen terveydenhuollon palvelujärjestelmässä sekä tuonut monipuolisuutta ja näyttöön perustuvia menetelmiä psykologien työnkuvaan.