Erikoispsykologikoulutus

Erikoispsykologikoulutus (70 op) on maisterin tutkinnon jälkeistä yliopistollista erikoistumiskoulutusta.

Helsingin yliopistossa toteutetaan kliinisen mielenterveyspsykologian ja neuropsykologian erikoistumiskoulutukset. Koulutukset järjestetään yhteistyössä  Psykonet-yliopistoverkoston kanssa. Verkoston muodostavat Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Tampereen ja Turun yliopistojen sekä Åbo Akademin psykologian laitokset ja oppiaineryhmät. Verkosto on toiminut koulutusalan katto-organisaationa vuodesta 1989.

Kolmivuotinen koulutus suoritetaan työn ohella.

Koulutus on maksullinen erikoistumiskoulutus (VNA 2009/ 1082 2 §). 70 opintopisteen koulutuksen kokonaishinta on 8400 euroa.

Neuropsykologian erikoispsykologikoulutus

Neuropsykologian erikoispsykologikoulutus on suunnattu sinulle, jolla on psykologian maisterin tai sitä vastaava tutkinto (Valviran laillistus Suomessa), ja joka haluat toimia kliiniseen neuropsykologiaan liittyvissä tehtävissä erikoissairaanhoidossa, perusterveydenhuollossa tai yksityissektorilla.

Koulutus antaa valmiuksia sekä lasten, nuorten että aikuisten kanssa työskentelyyn esim. neurologian, neuropsykiatrian tai muissa neuropsykologisia palveluita tuottavissa yksiköissä.

Kliinisen neuropsykologian keskeistä työaluetta ovat keskushermoston sairauksiin ja vammoihin sekä kehityshäiriöihin ja oppimisvaikeuksiin liittyvien psykologisten seuraamusten arviointi ja kuntoutus, sekä verkostojen ohjaus ja konsultointi. Koulutus tähtää siihen, että kykenet toimimaan vaativissa neuropsykologian alan asiantuntijatehtävissä työyhteisössäsi sekä terveydenhuollon ja yhteiskunnan eri tasoilla. Koulutus antaa sinulle valmiuksia paitsi itse soveltaa, myös analysoida, arvioida ja kehittää kliinisen neuropsykologian ammattikäytäntöjä tieteelliseen näyttöön perustuen.

Kliinisen mielenterveyspsykologian erikoispsykologikoulutus

Kliinisen mielenterveyspsykologian erikoispsykologikoulutus on suunnattu sinulle, jolla on psykologian maisterin tai sitä vastaava tutkinto (Valviran laillistus Suomessa) ja joka toimit kliiniseen mielenterveyspsykologiaan liittyvissä tehtävissä vaikkapa erikoissairaanhoidossa tai perusterveydenhuollossa.

Työnkuvaasi kuuluu psykiatrian tai mielenterveyden kentän tehtäviä liittyen esimerkiksi ennaltaehkäisyyn, arviointiin, konsultointiin, koulutukseen tai interventioihin. Haluat myös kehittyä kliinisen mielenterveyspsykologian erityisasiantuntijana.

Koulutus tähtää siihen, että kykenet toimimaan vaativissa kliinisen mielenterveyspsykologian alan asiantuntijatehtävissä työyhteisössäsi sekä terveydenhuollon ja yhteiskunnan eri tasoilla. Koulutus antaa sinulle valmiuksia kehittää, analysoida, arvioida ja soveltaa kliinisen mielenterveyspsykologian ammattikäytäntöjä tieteelliseen näyttöön perustuen.