Ohjeita valmistumisen jälkeen

Hae heti valmistuttuasi Valviralta laillistusta. Tämä tuo mahdollisuuden:

  1. hakeutua jatko-opiskelijaksi ammatilliseen jatkokoulutukseen ja
  2. työskennellä LL-tutkinnon suorittaneena laillistettuna lääkärinä.

Vasta laillistuksen jälkeen suoritettu palvelu on mahdollista hyväksyä ammatilliseen jatkokoulutukseen.

Ammatillinen jatkokoulutus käsittää kaksi erillistä koulutusta, yleislääketieteen erityiskoulutuksen eli YEK:n sekä ns. erikoislääkärikoulutuksen. YEK on EU pätevyyden tuova koulutus, joka vaaditaan, jotta voisi toimia yleislääkärinä EU-alueella. YEK:n osia voi hyväksilukea erikoislääkärikoulutukseen ja päinvastoin. Molempiin voi myös hyväksilukea palvelua takautuvasti, kunhan se on suoritettu Valviran myöntämän laillistumisen jälkeen.

Tarkista jatkokoulutuksen palveluvaatimukset ja huomaa erot. Esim. terveyskeskuspalvelun osalta YEK:iin ei voi hyväksyttää nk. välitysfirmojen kautta tehtyä palvelua. Erikoislääkärikoulutukseen välitysfirmojen kautta tehdyn terveyskeskus palvelun hyväksyttäminen on mahdollista, jos ohjaava kouluttaja on kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa (täysin ulkoistetut terveyskeskukset eivät siis käy ollenkaan).

Jatko-opiskelijastatuksen hyödyt:

  • työnantajat palkkaavat mielellään jatko-opiskelijoita, koska voivat saada koulutusrahaa eli nk. EVO rahaa
  • saat yliopiston sähköpostin ja käyttäjätunnuksen (ei vaadi ylioppilaskunnan jäsenyyttä)