Opinto-oikeuksien myöntämispäivät

 

Opinto-oikeuden myöntämispäivä syyslukukaudelle 2017 (suluissa hakemuksen viimeinen palautuspäivämäärä klo 15 mennessä)*

ke 23.8 (9.8)

ke 4.10 (20.9)

ke 29.11 (15.11)

* muutokset mahdollisia (mahdollisista muutoksista ilmoitetaan aina tällä sivulla)

Hakemus liitteineen palautetaan osoitteeseen
Meilahden opiskelijapalvelut
PL 63 (Haartmaninkatu 8)
00014 Helsingin yliopisto

Erikoislääkärikoulutus

Opinto-oikeutta erikoislääkärikoulutuksen suorittamiseksi tulee hakea lomakkeella. Yliopistolaissa tarkoitettu yliopisto voi ottaa erikoislääkärikoulutusta suorittamaan henkilön, joka on saanut oikeuden harjoittaa Suomessa lääkärin ammattia laillistettuna ammattihenkilönä. Opinto-oikeutta erikoislääkärikoulutuksen suorittamiseksi tulee hakea sen jälkeen, kun hakija on valittu koulutukseen kelpaavaan virkaan, toimeen tai tehtävään tai niiden sijaisuuteen.

Muualla kuin Suomessa lääkärin perustutkinnon suorittaneilta suositellaan lisäksi todistusta tyydyttävästä suomen tai ruotsin kielen taidosta. Suositeltavia kielitodistuksia ovat Opetushallituksen järjestämä yleinen kielitutkinto (taso 3) tai valtionhallinnon kielitutkinto (tyydyttävät tiedot). Myös Kesäyliopiston suomen kielenkurssi (taitotaso 6-9) kelpaa, tai lukio tai ylioppilastutkinto Suomen tai ruotsin kielellä.

Opinto-oikeutta haetaan siltä yliopistolta, jonka vastuualueella erikoislääkärikoulutus suoritetaan (erikoistuvan tulee ottaa huomioon, että todistus koulutuksen suorittamiseksi myönnetään siitä yliopistosta, jonka vastuualueella yliopistollinen koulutus on pääosin suoritettu).

Erikoislääkärikoulutuksen opinto-opas löytyy Guidesta

Erikoishammaslääkärikoulutus

Opinto-oikeutta erikoishammaslääkärikoulutuksen suorittamiseksi tulee hakea erillisillä lomakkeella. Yliopistolaissa tarkoitettu yliopisto voi ottaa erikoishammaslääkärikoulutusta suorittamaan henkilön, joka on saanut oikeuden harjoittaa Suomessa hammaslääkärin ammattia laillistettuna ammattihenkilönä ja joka on työskennellyt päätoimisesti hammaslääkärin kliinisissä tehtävissä vähintään kaksi vuotta.

Opinto-oikeutta erikoishammaslääkärikoulutuksen suorittamiseksi tulee hakea sen jälkeen, kun hakija on valittu koulutukseen kelpaavaan virkaan, toimeen tai tehtävään tai niiden sijaisuuteen. Tiedekuntaneuvosto on kuitenkin päättänyt 28.8.2012 (E 1 §) että koulutusvirka ei ole edellytys opinto-oikeuden myöntämiselle.

Muualla kuin Suomessa hammaslääkärin perustutkinnon suorittaneilta suositellaan lisäksi todistusta tyydyttävästä suomen tai ruotsin kielen taidosta. Suositeltavia kielitodistuksia ovat Opetushallituksen järjestämä yleinen kielitutkinto (taso 3) tai valtionhallinnon kielitutkinto (tyydyttävät tiedot). Myös Kesäyliopiston suomen kielenkurssi (taitotaso 6-9) kelpaa, tai lukio tai ylioppilastutkinto Suomen tai ruotsin kielellä.

Opinto-oikeutta haetaan siltä yliopistolta, jonka vastuualueella erikoishammaslääkärikoulutus on tarkoitus suorittaa (erikoistuvan tulee ottaa huomioon, että todistus koulutuksen suorittamisesta haetaan siitä yliopistosta, jonka vastuualueella yliopistollinen koulutus on pääosin suoritettu).

Erikoishammaslääkärikoulutuksen opinto-opas löytyy Guidesta

Opinto-oikeuden myöntäminen

Opinto-oikeus myönnetään dekaanin päätöksellä yhdelle erikoisalalle. Opinto-oikeuksia myönnetään pääsääntöisesti kerran kuukaudessa kunkin kuukauden puolivälissä (paitsi heinäkuussa, jolloin opintotoimisto on suljettu ja opinto-oikeuksia ei myönnetä lainkaan).

Päätös myönnetystä opinto-oikeudesta lähetetään postitse noin 1-2 kuukauden kuluttua hakemuksen jättämisestä. Alkuperäinen päätös kannattaa säilyttää, ja siitä voi ottaa tarvittaessa kopioita työnantajille esimerkiksi EVO-korvausten hakemista varten. Opinto-oikeuspäätöksen mukana lähetetään ohjeistus, jossa kehotetaan ottamaan yhteyttä erikoisalan vastuuhenkilöön koulutussuunnitelman vahvistamiseksi.

Erikoislääkärikoulutuksen vastuuhenkilöt löytyvät Guidesta
Erikoishammaslääkärikoulutuksen vastuuhenkilöt löytyvät Guidesta
Kirurgian koulutusohjelmiin liittyvän runkokoulutuksen tarkemmat ohjeet löytyvät kirurgian runkokoulutuksen kotisivuilta
Työterveyshuollon erikoistumisopinnot (työterveyshuollon virtuaaliyliopisto)

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen tarpeen arvio vuoteen 2030

Opinto-oikeuden (erikoisalan) vaihtajat

Mikäli haluat vaihtaa erikoistumisalaa, tulee sinun hakea opinto-oikeus uudelleen valitsemallesi erikoisalalle käyttämällä samaa opinto-oikeushakemuslomaketta kuin ensimmäistä opinto-oikeutta hakiessa.