Yliopistontutkijan tehtäviä lastentautien aloille

Lastentautien kliinisille aloille on haettavana Lastentautien tutkimussäätiön lahjoittamia osa-aikaisia yliopistotutkijan tehtäviä väitelleille tai dosenttitason lääkäreille. Haku koskee kaikkia lastensairaalan erikoisaloja.

Lastentautien tutkimussäätiö on lahjoittanut yliopistotutkijoiden palkkaukseen Helsingin yliopistolle 3-vuotiskaudeksi 150 000 euroa/vuosi, joka vastaa vuosittain kahta henkilötyövuotta yliopistotutkijan keskimääräisellä palkkauksella (vaativuustaso 7, suoritustaso II). Tästä lahjoituksesta voidaan myöntää tutkijajaksoja useille eri henkilöille tehtäväntäyttötoimikunnan päätöksen mukaan.

Lahjoitus kohdennetaan lastentautien kliinisessä työssä työskentelevien lääkäreiden palkkaukseen siten, että Helsingin yliopiston kautta maksettava palkka voi olla 20-50% yliopistotutkijan palkasta, joka vastaa 1-2,5 tutkijapäivää viikossa. Tutkijajakson työajan voi toteuttaa joko osa-aikaisena kliinisen toimen ohella tai päätoimisena tutkijajaksona. Kyseisen tutkijajakson ajaksi anotaan HUS-tehtävästä (tai muusta terveydenhuollon kliinisestä tehtävästä) vapautusta vastaavalla osuudella sijaisen palkkaamiseksi. Yliopistotutkijan työskentelyn tulee olla tavoitteellista ja edistää yliopistosairaalan vastuualueelle kuuluvien lastentautialojen osaamista. Hakija voi olla lääketieteen tohtori tai dosentti. Tutkijajakson aikana voi suorittaa tai suunnitella tai ohjata tutkimusta ja hakea täydentävää rahoitusta.

Yliopistotutkijan tehtävään valittu työskentelee ainakin osan muusta työajastaan lastentautien kliinisillä aloilla.

Hakuaika: 1.11.-30.11.2023 tutkijakaudelle 1.5.2024-30.4.2025

Hakemus: Vapaamuotoinen hakemus, korkeintaan 2 A 4- sivua, fontti 11, riviväli 1,5. Sisältäen:

  • A. Hakijan akateeminen arvo ja nykyinen työtehtävä, yhteystiedot: ensisijainen sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Ohjatut tai ohjauksessa olevat väitöskirjat (lukumäärä ja arvioidut valmistumisvuodet). Vuosille 2024-2025 myönnetty muu tutkimusrahoitus.
  • B. 1.Kuvaus tutkimusprojektista 2. Tutkimuksen kliininen merkitys 3. Mitä hakija aikoo tehdä tutkijajakson aikana.
  • C. Haettu tutkijajakso: 1) mikä osaprosentti 2) tutkijajakson kokonaiskesto 3) kalenterijakso, jolloin tutkijajakso tarkoitus toteuttaa ja sen suhde kliiniseen työhön.

Ei referenssiluetteloa eikä CV:tä.

Jos on saanut tästä rahoituksesta edellisessä haussa tutkijapestin vuodelle 2023-2024 mutta ei ole ilmoittanut ohjeen mukaan Kaija-Leena Kolholle milloin käyttää myönnetyn tutkijajakson, ei voi saada rahoitusta seuraavalle kaudelle.

Hakemuksen lähetys: Hakemukset lähetetään sähköpostitse: LTTStutkijahaku@hus.fi viimeistään 30.11.2023 klo 23.59.

Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan nimittämään tehtäväntäyttötoimikuntaan kuuluvat professorit Kaija-Leena Kolho (pj), Eeva Aronen, Leena Haataja, Mikko Pakarinen ja dosentti Päivi Miettinen. Päätös tiedotetaan hakijoille henkilökohtaisesti viimeistään tammikuun 2024 aikana.

Lisätietoja antavat: 

Kaija-Leena Kolho

email: kaija-leena.kolho@helsinki.fi

gsm: 050 566 1442

Päivi Miettinen

email: paivi.miettinen@hus.fi

gsm: 050 427 2431