Yliopistonlehtori Heikki Hervoselle professorin arvonimi

Tasavallan presidentti on 10.3.2017 myöntänyt professorin arvonimen yliopistonlehtori Heikki Hervoselle sekä ylilääkäri Jyri Hukille, ylilääkäri Eero Jokiselle ja osastonylilääkäri Jyrki Vuolalle.

Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa pitkän uran tehnyt dosentti Heikki Hervonen on koko työuransa ajan työskennellyt lääketieteen opetuksen kehittämiseksi ja pyrkinyt nostamaan opetuksen arvostusta tutkimuksen rinnalla.

– Ei ainoastaan opetuksen sisällön, vaan myös opetusmenetelmien tulee perustua tutkimukseen, Hervonen on korostanut.

Hervosella on ollut suuri vaikutus Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan opetuksen kehittämisessä ja uudistamisessa, ja hän on osallistunut lääketieteen opetuksen kehittämiseen myös useissa kansallisissa toimikunnissa. Hervonen on myös vuonna 2013 toimintansa aloittaneen Helsingin yliopiston Opettajien Akatemian perustajajäseniä.

Vuonna 2010 Hervonen sai hyvän opettajan Eino Kaila -palkinnon, ja vuonna 2013 hänelle myönnettiin lääketieteen opettajan Duodecim-palkinto tunnustuksena kollegojen arvostamasta työstä lääketieteen opetuksen kehittäjänä ja esimerkillisenä opettajana.

Hervosen opetusansiot ovat saaneet tunnustusta myös kaikkein kriittisimmältä yleisöltä, opiskelijoilta. Arvostuksensa opiskelijat ovat osoittaneet muun muassa valitsemalla hänet vuonna 2005 Vuoden opetushenkilöksi ja vuonna 2012 Vuoden luennoitsijaksi.

Professorin arvonimen saivat samana päivänä myös ylilääkäri, dosentti Jyri Hukki ja osastonylilääkäri, dosentti Jyrki Vuola HYKS:n plastiikkakirurgian yksiköstä sekä ylilääkäri, dosentti Eero Jokinen HYKS:n lastentautien yksiköstä.