Yhtenäiset osaamistavoitteet vahvistavat valmistuvan puheterapeutin osaamista

Suomessa valmistuville puheterapeuteille on julkaistu yhteiset osaamistavoitteet. Osaamistavoitteet vahvistavat valmistuvien puheterapeuttien osaamista ja tukevat opetussuunnitelmatyötä yliopistoissa, joissa logopediaa voi opiskella pääaineena.

Valmistuvan puheterapeutin osaamistavoitteet ovat selkeä tarkistuslista sille, mitä osaamista kaikkien suomalaisten logopedian koulutusohjelmien pitäisi pystyä filosofian maistereiksi valmistuville pääaineopiskelijoilleen tarjoamaan.

Osaamistavoitteet on laadittu Suomen logopedian alan yliopistoverkoston asettamassa työryhmässä, jossa ovat olleet mukana vuosina 2019–2021 kaikkien Suomen logopedian koulutusohjelmien tutkimus- ja opetushenkilöstön edustajat.

– Osaamistavoitteet laadittiin, koska tunnistimme niille tarpeen opetussuunnitelmatyön tukemiseksi ja valmistuvien puheterapeuttien osaamisen vahvistamiseksi. Tiedossamme oli myös, että sellaisia on logopedian alalla jo laadittu ulkomailla, kertoo työryhmää vuosina 2020–2021 vetänyt yliopistonlehtori Leena Tuomiranta Helsingin yliopistosta.

Osaamistavoitteita on laadittu terveydenhuoltoalalla Suomessa aiemmin muun muassa lääkäreille ja fysioterapeuteille.

Tukeva pohja työuralle ja jatkuvalle oppimiselle

Osaamistavoitteet sisältävät kuvauksen siitä osaamisesta, jonka logopediaa pääaineenaan opiskelleen, laillistetun puheterapeutin pätevyyteen oikeuttavan filosofian maisterin tutkinnon suorittaneen tulee opintojensa aikana saavuttaa. Osaamistavoitteet on luokiteltu yhdeksään ydinosaamisalueeseen, joille on määritelty useita yksilöityjä osaamistavoitteita.

Osaamistavoitteissa otetaan huomioon myös työuralla kehittyminen ja jatkuva oppiminen.

– Tavoitteet kuvaavat nimenomaan valmistuvan puheterapeutin osaamista, jota kehitetään ja syvennetään koko tulevan työuran ajan, Tuomiranta täsmentää.

Osaamistavoitteet auttavat hänen mukaansa valmistuvaa puheterapeuttia erottelemaan, mitkä asiat on tärkeä oppia jo koulutuksen aikana ja mitkä asiat tuleva työ tulee opettamaan syvällisemmin. Tätä tukevat koulutuksen aikana omaksuttava valmius oppimiseen ja jatkuvan oppimisen asenne. 

– On tärkeää, että puheterapeuttien osaaminen on dokumentoitu. Osaamistavoitteet selkiyttävät sitä, millainen on valmistuvan puheterapeutin osaaminen ja mitä häneltä voidaan odottaa. Se palvelee myös puheterapeuttien työnantajia sekä tulevia asiakkaita, Tuomiranta huomauttaa.