Yhteistyö ja innovaatiot auttavat kehittämään terveydenhuoltoa - Terkko Health Hub näyttää suuntaa tulevalle

Tänä syksynä kolme vuotta täyttänyt startup-keskittymä Terkko Health Hub on perustamisestaan alkaen ollut mukana edistämässä uudenlaista yhteistyötä terveys- ja elämäntieteiden alojen tutkimuksen, yrittäjyyden ja terveydenhuollon välille. Helsingin yliopiston sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Husin yhteishanke osoittaa, että yhteistyökulttuurin kehittäminen kannattaa, sillä sen voimin luodaan yhteiskunnallisesti merkittäviä innovaatioita.

Kun terveysalan tutkimusryhmä tai yritys saa idean, on idean matka terveydenhuollon käyttöönottamaksi tuotteeksi poikkeuksellisen monivaiheinen, kallis ja tarkasti säännelty. Ennen tuotteen käyttöönottoa se käy turvallisuuden takaamiseksi läpi mittavan tutkimusprosessin käyttöympäristössään. Tämä kaikki vaatii rahoittajilta pitkäjänteisyyttä, sillä vastinetta sijoituksille saa yleensä odottaa pidemmän aikaa. 

Samaan aikaan tarve uusille innovaatioille on terveydenhuollossa suuri. Uusien laitteiden avulla hoitohenkilökunnan osaamista voidaan vapauttaa nykyistä enemmän työhön, johon koneet eivät taivu: potilaiden kohtaamiseen ja luovien ratkaisujen löytämiseen. Myös potilasturvallisuus paranee sitä mukaa kun uusia, laajasti tutkittuja ja testattuja laitteita saadaan markkinoille.

Keskeinen keino helpottaa terveys- ja elämäntieteiden alojen innovaatioiden syntymistä on saattaa eri toimialojen edustajia saman pöydän äärelle.

Terkko Health Hub avattiin Meilahden kampuskirjaston uudistettuihin tiloihin syksyllä 2017 yhdistämään kolme perinteisesti toisistaan erillään nähtyä maailmaa – yrittäjyys, terveydenhuolto ja tutkimus.

Syksyllä 2020 Terkko Health Hubin toiminta täydentyi Health Incubator Helsingin mukaantulolla. Health Incubator Helsinki on ainutlaatuinen kolmivuotinen yrityshautomo-ohjelma tutkimuslähtöisille, terveys- ja elämäntieteiden sektorilla työskentelville tiimeille ja startupeille. Ohjelma on Helsingin kaupungin ja Helsingin yliopiston yhteishanke, jonka tavoitteena on edistää terveysinnovaatioiden, tutkimuslöydösten ja asiantuntemuksen kaupallistamista ja kansainvälistymistä. 

Yhteistyökulttuuri laajentaa myös terveys- ja elämäntieteiden alojen uramahdollisuuksia. Esimerkiksi lääkäriopiskelijoiden tulevan ammatti-identiteetin ei tarvitse rajoittua tiukasti kentällä tehtävään työhön, sillä työmahdollisuuksia on tarjolla myös esimerkiksi kehitys-, konsultointi- ja asiantuntijatehtävissä. 

“On odotettavissa, että lääkärin työ ja terveydenhuollon toimintaympäristö tulee muuttumaan tulevaisuudessa paljon. Työtä tehostavien ja hoidon vaikuttavuutta parantavien innovaatioiden syntyminen on olennaisen tärkeää palvelujärjestelmän kantokyvyn ja potilaan parhaan hoidon varmistamiseksi. Se edellyttää innovaatiotoiminnan tiivistä yhteistyötä lääketieteen tutkimuksen kanssa”, korostaa Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan dekaani Risto Renkonen.

Terkko Health Hubissa yhteistyö näkyy muun muassa startupien tekemissä rekrytoinneissa. Osa yrityksistä on löytänyt uusia työntekijöitä kampukselta, Helsingin yliopiston Lääketieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden joukosta.

Erilaisten osaamisalojen yhdistäminen ja tiedon jakaminen ovat tulevaisuutta. Näin uskoo myös HiLIFE Helsinki Institute of Life Science -tutkimuskeskuksen johtaja Olli Silvennoinen.

 ”Tutkimustulosten hyödyntäminen on jokaisen tutkijan positiivinen velvollisuus. Polku laboratoriotuloksesta potilaita ja yhteiskuntaa hyödyntäväksi tuotteeksi tai tiedoksi vaatii oman korkeatasoisen asiantuntemuksensa ja näiden toimintojen systemaattinen kehittäminen on ensiarvoisen tärkeää nyt ja tulevaisuudessa”, hän painottaa.

Lue koko artikkeli Terkko Health Hubin toiminnasta Hubin verkkosivuilta (artikkeli on englanninkielinen).  

Terkko Health Hub täyttää 3 vuotta

Terveys- ja elämäntieteiden toiminnan keskiössä sijaitsevassa startup-talossa on nykyisin vuokralla 45 yritystä, joiden kasvua Terkko Health Hub tukee työtilojen vuokraamisen lisäksi koulutusten, tapahtumien ja ohjattujen verkostoitumismahdollisuuksien avulla. Pelkästään vuoden 2019 aikana Terkossa järjestettiin yli 200 tapahtumaa. 

Apua ja neuvontaa on tarjolla Terkko Health Hubissa kattavasti eri vaiheissa oleville yrityksille. Alkuvaiheen yrittäjiä tuetaan esimerkiksi ideoiden eteenpäin viemisessä ja pidemmälle edenneitä kansainvälisille markkinoille suuntaamisessa.

Tänä syksynä toista kertaa järjestettävässä Terkko Health X -kiihdyttömöohjelmassa tutkijat ja alkuvaiheen startupit saavat mentoreilta apua yrittäjyystaitojen kehittämisessä ja kontaktien luomisessa.

Lisäksi Terkko Health Hubissa järjestetään säännöllisesti esimerkiksi Health Talks -tapahtumasarjaa, jossa käsitellään alan ajankohtaisia aiheita yrittäjyyden ja innovaatioiden näkökulmasta. Tällä hetkellä Health Talks järjestetään yhdessä Helsingin, Espoon, Oulun ja Kuopion yhteistyökumppaneiden kanssa. Ensi vuonna tavoitteena on osallistaa terveysekosysteemin toimijoita kaikista Suomen suurimmista kaupungeista. 

Terkko Health Hubin yhteisöön kuuluu myös suuryrityksiä. Suuryritysten ammattitaidon ja pitkälle jäsenneltyjen työskentelytapojen yhdistäminen startup-yritysten ketteryyteen ja innovatiivisuuteen hyödyttää molempia osapuolia.

Terkko Health Hub 2020 lukuina:

  • 46 terveys- ja elämäntieteiden startup-yritystä
  • 115 yhteisön jäsentä
  • 22 alumniyritystä
  • Yhteistyökumppaneita 15 eri maasta