Vuoden opetusteko 2017 -palkinto TULES-Trauma-Plastiikka-kurssille

Suomen Medisiinariliitto on myöntänyt Vuoden opetusteko -palkinnon Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan uudistetulle TULES-Trauma-Plastiikka-kurssille.

Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan ortopedian ja traumatologian, käsikirurgian, plastiikkakirurgian ja fysiatrian kurssin – opiskelijakielessä TTP-kurssi – uudistaminen havaittiin tarpeelliseksi opiskelijapalautteen ja opettajien omien kokemusten perusteella, kertoo kurssiuudistusta vetänyt ortopedian ja traumatologian professori Ilkka Kiviranta.

– Kun sitten tiedekunnassa päätettiin uudistaa koko kliinisen vaiheen opetussuunnitelma, saatiin mahdollisuus rakentaa meidän uusi kurssi sellaiseksi, että voimme opettaa kunnolla ne oppiaineidemme asiat, joita yleislääkäri todella tarvitsee omassa työssään, Kiviranta kertoo.

Uusina asioina kurssille on otettu mukaan esimerkiksi perusterveydenhuollon yksiköiden Malmin ja Haartmanin sairaaloiden päivystysopetus, viikko hajautettua opetusta keskussairaaloissa, lukuisia uusia teemaseminaareja sekä yhteisopetukset radiologien kanssa.

– Luentoja vähennettiin ja kontaktiopetusta lisättiin opetusresurssien ylärajalle. Lisäksi kurssille suunniteltiin täysin uusi palautesysteemi, kertoo kliininen opettaja, ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri Mikko Heinänen.

TTP-kurssi on osa laajempaa opetuskokonaisuutta, johon sisältyy ortopedian, traumatologian, käsikirurgian, plastiikkakirurgian, fysiatrian ja radiologian opetusta. Monen muun kurssin tavoin osa opinnoista on sulautettu osaksi sairaalan normaalia toimintaa.

– Tärkeässä roolissa kurssilla ovat yliopiston opettajien lisäksi myös opetusta antavat HUS:n viroissa olevat erikoislääkärit.  Sairaalan ja yliopiston välisen yhteistyön tulee olla saumatonta, jotta opetus pysyy korkeatasoisena, sanoo HUS:n tukielin- ja plastiikkakirurgian opetuksesta ja tutkimuksesta vastaava linjajohtaja, kliininen opettaja Nina Lindfors.

Suomen Medisiinariliitto on maan lääketieteen opiskelijoiden kattojärjestö. Järjestö on jakanut vuodesta 2010 lähtien Vuoden opetusteko -palkinnon kannustaakseen lääkärikoulutuksen jatkuvaa kehittämistä.  

– TTP-kurssi edustaa tätä kehitysmyönteistä ajattelutapaa esimerkillisesti. Palkinnon peruste oli ennen kaikkea kurssin henkilökunnasta huokuva kehitys- ja palautemyönteisyys, sanoo Suomen Medisiinariliiton puheenjohtaja Inari Natri.