Vuoden Alumni on syöpätautien dosentti Päivi Hietanen

Lääketieteellisen tiedekunnan Vuoden Alumni 2017 on syöpätautien dosentti, psykoterapeutti Päivi Hietanen. Valinta julkistettiin tiedekunnan vuosipäivässä 25.1.2017.

Dosentti Päivi Hietanen tunnetaan myös pitkäaikaisena Suomen Lääkärilehden lääketieteellisenä päätoimittajana.

– Näen ammattikuntamme eettisten arvojen esillä pitämisen tärkeänä. Toivon pystyväni toimimaan myös nuorille lääkäreille esimerkkinä tässä asiassa. Vuoden Alumni -tunnustus kertoo minulle kollegoiden arvostuksesta uraani kohtaan ja se tuntuu hyvältä, hän sanoo.

Hietanen on opiskellut Helsingin yliopistossa ja erikoistunut syöpätauteihin ja sädehoitoon. Lääketieteen tohtorin tutkinnon jälkeen Hietasen vahva kiinnostus lääkärin ammatin eettisiin kysymyksiin ja yksilöiden tukemiseen työssä johti ylemmän erityistason yksilöpsykoterapeutin tutkintoon. Vuodesta 2000 lähtien Hietanen on toiminut Helsingin yliopiston syöpätautien dosenttina.

Lääkärin ammatin harjoittaminen on pitänyt Päivi Hietasen vahvasti pääkaupunkiseudulla. Hän toimi noin 20 vuoden ajan HYKS:n syöpätautien klinikalla syöpätautien erikoislääkärinä. Erityinen merkitys tällä HYKS-aikakaudella on siksi, että Hietanen oli perustamassa Suomen ensimmäistä psykososiaalisen tuen yksikköä syöpäklinikan yhteyteen.

– Nuorena lääkärinä sain havaita, että vakavien sairauksien psyykkiseen kuormaan ja sen vaikutuksiin ei kiinnitetty riittävästi huomiota. Kyky kohdata potilas ihmisenä on perusasia, joka tukee hoitoprosessia. Kuuntelemisella ja tilanteen selkeällä selittämisellä voi olla suuri vaikutus potilaskokemukseen ja hoitoprosessin kulkuun. Lääkärit arvostettuna ammattikuntana ovat tärkeässä asemassa suhteessa eettisten periaatteiden ja terveydenhuollon tasa-arvon esilläpitoon ja tarvitsevien puolustukseen.

Tieteen ja yliopistojen toiminnan merkitys yhteiskunnalle ja yhteiskunnalliselle kehitykselle ovat olleet vahvasti esillä viime vuosina. Hietanen on oman uransa aikana kyennyt osoittamaan, että lääkärin ammatin yhdistäminen laajemman yhteiskunnallisen ymmärryksen tukemiseen on mahdollista.

Hänet tunnetaan aktiivisena järjestötoimijana mm. Suomen Syöpäyhdistyksessä. Hietanen on myös kysytty luennoitsija ja opettaja Suomessa ja maamme ulkopuolella. Hän on toiminut erilaisissa poikkitieteellisissä tutkimusryhmissä, joissa on paneuduttu mm. syöpään liittyviin psykososiaalisiin näkökohtiin sekä potilaan ja lääkärin väliseen vuorovaikutukseen. Laajempialainen tunnettuus myös ammattiryhmän ulkopuolella on saanut vahvistusta Hietasen toimiessa Suomen Lääkärilehden lääketieteellisenä päätoimittajana vuodesta 2003 alkaen.

– Tänä tekniikan kehityksen aikakautena on tärkeää muistaa lääketieteen humaanin ydineetoksen läsnäolo. Työn merkitys kasvaa yhdessä tekemisen ja aidon potilaan auttamisen kautta. Koen, että myös lääkäriopintojen erikoistumisvaiheessa olisi olennaista myös saada tukea alakohtaisesti potilasvuorovaikutuksen toteuttamiseen. Jokainen potilas ansaitsee tulla kohdatuksi ihmisenä omassa elämäntilanteessaan, ei vain sairautena. Tässä ammattikuntamme on avainasemassa.