Uusi ei aina ole vanhaa parempi, tietää laboratoriokokeita tutkiva professori Kari Pulkki

Testi toimii, jos se auttaa oikean diagnoosin tekemisessä tai potilaan hoidossa.

Mitä tutkit?

Tutkin sitä, onko uusi laboratoriotesti parempi kuin vanhat. Osa laboratoriotutkimuksista on ollut käytössä jo kauan, mutta uusia laboratoriotutkimuksia tulee uusien lääkkeiden ja hoitojen tueksi. Laboratoriokokeesta pitäisi olla hyötyä potilaalle joko diagnostiikan, hoidon valinnan tai seurannan kannalta. Osa uusista kokeista syntyy perustutkimuksesta, joista suuret diagnostiikkayritykset sitten kehittävät potilashoitoon sopivia testejä. Olen tutkinut erityisesti sydänsairauksiin, aineenvaihduntaan ja tulehdukseen liittyviä laboratoriokokeita.

Miten ja mihin tutkimusaiheesi vaikuttaa?

Rintakipua sairastavan potilaan tilaa selvitetään esitietojen, kliinisen tutkimuksen ja sydänfilmin sekä laboratoriokokeiden avulla. Mahdollisimman nopeasti tuotetut ja laadullisesti riittävän hyvät laboratoriokokeet takaavat osaltaan oikean diagnoosin ja oikean hoidon. Olen ollut tekemässä tutkimuksia, joissa vereen ilmestyviä merkkiaineita on tutkittu ja verrattu niitä aikaisemmin käytössä oleviin. Sepelvaltimotaudin lisäksi taustalla voi olla muita syitä, joista osa selviää laboratoriotutkimuksin. Parinkymmenen vuoden aikana maailmalle on syntynyt yhdenmukainen käsitys tarvittavien laboratoriotutkimusten vaatimuksista ja käytöstä. Tämä takaa yhtä hyvän laboratoriodiagnostiikan kaikille.

Mikä alallasi inspiroi sinua erityisesti juuri nyt?

Yhteistyö huippuasiantuntijoiden ja laboratoriokokeita kehittävien diagnostiikkayritysten kanssa sekä Suomessa että kansainvälisesti on inspiroivaa ja haasteellista. Uusista laboratoriokokeista pitää olla hyötyä potilaalle, ja kokeiden tulee olla käyttöön sopivia.

Kari Pulkki on kliinisen kemian professori lääketieteellisessä tiedekunnassa.

Katso Kari Pulkin uuden professorin juhlaluento YouTubessa.

Tutustu muihin uusiin professoreihin.