Tutkijat löysivät uuden ja nopeammin AIDSiin johtavan hiv-variantin

Kansainvälinen tutkimusryhmä on tunnistanut uuden hi-viruksen variantin VB:n, joka tarttuu herkemmin ja jonka kehittyminen hiv-infektiosta AIDS-vaiheeseen on puolta lyhyempi kuin muilla hi-viruksilla. Hiv-lääkitys tehoaa VB-varianttiin yhtä hyvin kuin muihin hi-viruksen kantoihin.

Helsingin yliopiston ja HUS Helsingin yliopistollisen sairaalan tutkijat ovat mukana kansainvälisessä tutkimuksessa, jossa tunnistettiin uusi hi-viruksen variantti VB. Löydetyllä variantilla on korkeampi taudinaiheuttamiskyky eli virulenssi kuin muilla tunnetuilla hi-viruksilla. VB-varianttia kantavilla on hi-virusta veressään 3,5–5,5 kertaa enemmän kuin muilla hiv-infektiota sairastavilla, ja variantti tarttuu herkemmin. Aika hiv-infektion kehittymiseen AIDS-vaiheeseen on puolta lyhyempi. Hiv-lääkitys tehoaa VB-varianttiin yhtä hyvin kuin muihin hi-viruksen kantoihin.

Varhain todettu hiv-infektio ja lääkityksen varhainen aloittaminen estävät immunologiset vauriot

Tutkimusaineistoksi koottiin näytteitä eri maista olevista tartuntaketjuista, joissa oli pystytty tarkasti kuvaamaan leviävien hiv-kantojen vaikutusta hiv-positiivisten taudinkulkuun ja siten vertailemaan eri kantojen ja viruskantojen eroavaisuuksien vaikutusta hiv-infektion taudinkulkuun.

Lähes kaikki tiedossa olevat VB-variantin aiheuttamaa hiv-infektiota sairastavaa 109 henkilöä ovat olleet kotoisin Alankomaista. VB-variantti pääsi kehittymään 1990-luvulla Alankomaissa hiv-lääkityksestä huolimatta. Variantin kehittyminen ei liittynyt hiv-lääkitykseen.

Hiv:n geenimuunnosten on aiemmin arveltu vaikuttavan sen taudinaiheuttamiskykyyn. Uusi tutkimus vahvistaa tämän olettamuksen.

Tutkimuksen löydökset korostavat, että varhain todettu hiv-infektio ja hiv-lääkityksen varhainen aloittaminen estävät taudin aiheuttamat immunologiset vauriot tartunnan saaneelle henkilölle. Myös WHO suosittelee tällaista toimintatapaa. Varhainen hiv-lääkityksen aloittaminen estää myös hiv-infektion leviämistä, koska lääkitty hiv ei tartu. Tutkimuksen tulokset voivat olla hyödyksi kehitettäessä uusilla mekanismeilla toimivia hiv-lääkkeitä.

Lisätietoja