Tiedekuntien välisestä opetusyhteistyöstä hyötyvät kaikki

Oikeustieteellisen ja lääketieteellisen tiedekunnan opetusyhteistyö on jatkunut 1990-luvun loppupuolelta alkaen.

Yhteisen opetuksen taustalla on tiedekuntien välinen Miekka ja käärme – hanke, jonka tuotoksena syntyi eettisten ongelmatapausten pankki.

Tänä syksynä oikeustieteellisen tiedekunnan opiskelijoille käynnistyi kurssi ”Lääkintä- ja bio-oikeuden perusteet”, jonka jälkeen opiskelijat osallistuvat yhdessä lääketieteen opiskelijoiden kanssa yhteiseen etiikan tapausseminaariin. Oikeustieteen opiskelijoille seminaari on valinnainen osa kurssia ja lääketieteen opiskelijoille pakollinen osa 6. vuoden opintoja.

– Tapausseminaarissa oikeustieteen opiskelijat ovat ensisijaisesti maallikon roolissa, ja keskustelu koskee lähinnä tapausten etiikkaa, kertoo yliopistonlehtori Pekka Louhiala lääketieteellisestä tiedekunnasta. - Oikeudelliset kysymykset liittyvät kuitenkin läheisesti myös eettisiin ongelmiin.

Tiedekuntien opiskelijat kokeneet keskustelut hyödyllisiksi ja avartaviksi

– Mielestäni opetus oli erittäin mielenkiintoista ja kivaa juuri siksi, että siellä oli myös opiskelijoita oikiksesta, kertoo lääketieteen opiskelija Suvituuli Lehtovirta.

– Etiikan opetusta on meillä aika vähän, vaikka opetuksessa käsiteltyjä asioita kohtaa työssä melko usein. Oli mukavaa kuulla erilaisia näkökulmia käsiteltyihin tapauksiin.

Luentokurssilla käsiteltiin muun muassa oikeutta terveyteen perus- ja ihmisoikeutena, lääkintäetiikkaa, potilaan oikeuksia ja oikeusturvaa, biopankkeja, sijaissynnytyksiä, oikeuspsykiatriaa ja ajankohtaisia lainsäädäntöhankkeita kuten elämän loppuvaiheen hoitoa ja eutanasiaa sekä translakia ja intersukupuolisia lapsia koskevaa lainsäädäntöä.

Etiikkatapauksissa pohdittiin esimerkiksi aborttia ja eutanasiaa lain ja toisaalta lääkärinetiikan näkökulmista. Laki sallii abortin mutta yksittäinen lääkäri voi katsoa että hänen on suojeltava elämää ja siksi abortti sotii lääkärinetiikkaa vastaan. Pohdittiin myös sitä, voiko 17-vuotias kehitysvammainen Jehovan todistaja itse kieltäytyä verituotteista elämänsä pelastamiseksi ja voidaanko häntä hoitaa tahdonvastaisesti.    

Pula lääkintä- ja bio-oikeuteen erikoistuneista juristeista

Yliopistonlehtori, dosentti Liisa Nieminen oikeustieteellisestä tiedekunnasta uskoo yhteisestä opetuksesta olevan hyötyä molempien tiedekuntien opiskelijoille.

– Lääkintä- ja bio-oikeuteen erikoistuneista juristeista on suuri pula, useat ovat työllistyneet muun muassa Valviraan, jossa toimitaan yhteistyössä lääkäreiden kanssa, Nieminen kertoo.

Nieminen on itse valtakunnallisen sosiaali- ja terveysalan eettisen neuvottelukunnan ETENE:n jäsen (2018-2022) ja valtakunnallisen lääketieteellisen tutkimuseettisen toimikunnan Tukijan jäsen (toinen kausi 2018-2022) sekä HUS:n eettisen toimikunnan jäsen.

Niemisen mukaan toimikunnissa huomaa mitä lääketieteen edustajat juristeilta odottavat. Arvostus on molemminpuolista. Yhteistyötä on helpompi edistää, kun molempien alojen opiskelijat jo ovat yhteistyössä.

Nieminen on huolissaan lääkintä- ja bio-oikeuden oppiaineen tulevaisuudesta. Hänen mukaansa ala on vielä lapsen kengissä muihin maihin verrattuna ja rahoituksen saaminen vaikeaa. Kuitenkin tällaisia yhteisiä, kaikille hyödyllisiä kursseja järjestetään Suomessa vain Helsingin yliopistossa.

Kurssilla ja etiikkatapauksissa opettajina toimivat Niemisen lisäksi yliopisto-opettaja Aleksi Pajunen lääketieteellisestä tiedekunnasta ja dosentti Salla Silvola.