Terveenä ikääntyminen alkaa jo ennen syntymää

Terveenä ikääntymisen edistämisestä voisivat hyötyä erityisesti ne, joiden lapsuudenperheen sosioekonominen asema on matala.

Olosuhteet elämän varhaisimmista vaiheista alkaen vaikuttavat terveenä ikääntymiseen, selvisi tuoreessa suomalaistutkimuksessa. Koulutuksen pituus ja lapsuudenperheen sosioekonominen asema ovat yhteydessä kroonisten sairauksien puuttumiseen aina elinkaaren lopulle saakka. Miehillä myös äidin pienempi painoindeksi raskauden lopussa oli yhteydessä tähän niin kutsuttuun terveeseen eloonjäämiseen.

Myös muun muassa terveellinen ravitsemus ja tupakoimattomuus myöhäisessä keski-iässä olivat yhteydessä terveenä ikääntymiseen.

Terveenä ikääntymisen käsite sisältää muun muassa yksilön toimintakyvyn ja hyvinvoinnin, kuten liikkumiskyvyn ja psyykkisen hyvinvoinnin.

Alle puolet ikääntyy terveenä

Tutkimuksesta käy ilmi, että valtaosa eläkeikäisistä ei ikäänny terveenä.

– Niistä, jotka olivat elossa 65 vuoden iässä, alle puolet voitiin määritellä terveiksi, sanoo dosentti, vanhempi tutkija Tuija Mikkola Folkhälsanin tutkimuskeskuksesta.

The Lancet Healthy Longevityssä julkaistu tutkimus on osa Helsingin syntymäkohorttitutkimusta (Helsinki Birth Cohort Study, HBCS), jossa keskitytään terveyteen koko elinkaaren näkökulmasta. Tutkimukseen osallistui yli 13 000 vuosina 1934–1944 Helsingissä syntynyttä miestä ja naista.

Pitkittäistutkimuksen ainutlaatuisena piirteenä on se, että tutkimuksessa seurataan ihmisiä syntymästä lähtien lähes koko heidän elämänsä ajan 84 ikävuoteen asti. Varhaisimmat tiedot tutkittavista olivat peräisin synnytyskertomuksista ja Helsingin syntymäkohorttia seurattiin rekisterien avulla varhaisaikuisuudesta 84 ikävuoteen asti. Lisäksi osa henkilöistä tutkittiin kliinisten mittausten avulla keskimäärin 76 vuoden iässä.

Lisätietoja

Tuija Mikkola, dosentti, vanhempi tutkija, Helsingin yliopisto ja Folkhälsanin tutkimuskeskus

tuija.mikkola@folkhalsan.fi