Suomen Syöpäyhdistyksen suurapuraha imukudossyövän yksilöllisten hoitojen tutkimukselle

Suomen Syöpäyhdistyksen Potilaan polku -rahastosta on myönnetty professori Sakari Mustakallion 450 000 euron suurapuraha Helsingin yliopiston tutkimushankkeelle, jonka tavoitteena on kehittää imukudossyöpien, eli lymfoomien kliinisiä hoitoja.

Rahoitetun tutkimuksen tavoitteena on se, että yhä useampi imuskudossyöpään sairastunut paranisi ja toisaalta välttyisi turhilta hoitojen haittavaikutuksilta.

– Kun diagnostiikka, hoitovasteen ja ennusteen arviointi tarkentuvat, hoidot voidaan kohdistaa yksilöllisemmin ja isompi osa potilaista paranee. Hyötyä on siis kaikkiin hoitoketjun vaiheisiin, toteaa tutkimuksen johtaja, professori Sirpa Leppä Helsingin yliopistosta.

Kliinisessä tutkimuksessa kehitetään hoitoja nykyistä yksilöllisimmiksi. Sairauden uusimisriskiä, hoitovastetta ja ennustetta arvioitaessa ja hoitoa suunniteltaessa otetaan huomioon taudin biologinen tausta, kuten geenimuutokset ja syöpäsolujen vuorovaikutus kasvainkudoksen terveiden solujen kanssa. Syövässä todettuja geenimuutoksia mitataan hoitojen aikana ja hoidon jälkeisessä seurannassa.

Rahoitus mahdollistaa biologisten riski- ja ennustetekijöiden kartoittamisen. Kyseessä on moniammatillinen ja kansainvälinen yhteistyöhanke, jossa lymfoomaa hoitavat lääkärit, patologit, perustutkijat ja bioinformaatikot yhdistävät voimansa.

Tutkimusta koordinoidaan HYKS Syöpäkeskuksesta ja Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan tutkimusohjelmayksiköstä. Lisäksi mukana ovat vahvasti myös yliopiston HiLIFE-yksiköt FIMM ja biotekniikan instituutti sekä useita yliopisto- ja keskussairaaloita, ja pohjoismainen lymfoomatutkijoiden verkosto.

Syöpäsäätiö ja Suomen Syöpäyhdistys ovat myöntäneet tänä vuonna tutkimusapurahoja yhteensä yli 7 miljoonalla eurolla lähes sataan eri tutkimushankkeeseen.

Lisätietoja:

Helsingin yliopisto

Professori Sirpa Leppä, puh. 040 755 8293, sirpa.leppa@helsinki.fi 

https://www.helsinki.fi/en/researchgroups/lymphoma-biology-and-survival

Syöpäsäätiö

Pääsihteeri Sakari Karjalainen, puh.  0400 818 910, sakari.karjalainen@cancer.fi