RFS: Keskuslaboratoriotasoista vieridiagnostiikkaa

Tällä hetkellä terveydenhoidon ammattilaiset joutuvat valitsemaan nopean ja luotettavan taudinmäärityksen väliltä. Ongelmaan tarjoaa ratkaisun Rapid FRET Serodiagnostics (RFS), joka on nopea ja yhtä luotettava kuin keskuslaboratoriodiagnostiikka.

Luotettava taudinmääritys mahdollistaa oikean hoidon valinnan mitä erilaisimmissa infektiotautitapauksissa, joita esiintyy maailmassa miljardeja vuosittain. Lääketieteessä kasvava megatrendi on vieridiagnostiikka, eli point-of-care (POC) -taudinmääritys.

Joukko tutkijoita Helsingin yliopistosta on kehittänyt uudenlaisen menetelmän, joka mahdollistaa vasta-aineiden nopean mittauksen potilaan luona.

Se perustuu energian siirtymiseen kahden valoherkän molekyylin välillä, jota kutsutaan nimellä Time-Resolved Förster Resonance Energy Transfer (TR-FRET). Menetelmä voi mullistaa infektiotautien, autoimmuunisairauksien ja allergioiden diagnostiikan.

Nopea immuunimääritys lähes mille tahansa vasta-aineelle

Perinteinen lääketieteellinen diagnosointi vaatii aikaa, henkilöstöä ja kookkaan laitteiston. RFS-menetelmä antaa tuloksen heti, kun reagenssit on yhdistetty.

Määritys perustuu FRET-pariin, joka muodostuu kun fluoroforimerkitty antigeeni ja ns. superantigeeni, proteiini L, sitoutuvat immunoglobuliinimolekyyliin. Kannettavan LFRET-laitteen avulla koko diagnoosiprosessi kestää alle 30 minuuttia, eli se on selvästi nopeampi kuin perinteinen, monivaiheinen diagnostiikka.

LFRET-immuunimääritysalusta on todettu erittäin toimivaksi akuuttien sairauksien diagnostiikassa. Sen odotetaan toimivan lähes minkä tahansa taudin määrityksessä, jossa käytetään vasta-ainemittausta.

Kohti ensimmäisiä kaupallisia kokeita

RFS:n teho on todettu laboratorio-olosuhteissa ja nyt tiimi etsii asiakkaita tuotteen kaupalliseen pilotointiin. Menetelmälle on haettu kansainvälinen patentti.

Päivitetty 16.11.2018