Ravi Ojha on vuoden nuori virologi 2024

Virustautien Tutkimussäätiö on valinnut Ravi Ojhan Vuoden Nuori Virologi -palkinnon saajaksi. Ojha väittelee Helsingin yliopistossa 12. päivä huhtikuuta.

Palkittu Ravi Ojha on tutkijana ansioitunut erityisesti laajaa kansainvälistä huomiota saaneissa tutkimuksissaan, joissa on selvitetty, kuinka SARS-CoV-2 virus tunkeutuu isäntäsoluunsa ja miten näitä mekanismeja voidaan uusilla lääkeaihioilla estää.

Uutta tietoa koronaviruksesta

Ravi Ojhan panos oli keskeinen laajassa yhteistyöhankkeessa, jossa tutkijaryhmät Suomesta, Saksasta, Australiasta, Sveitsistä sekä Yhdysvalloissa osoittivat COVID-19-tautia aiheuttavan SARS-CoV-2-viruksen käyttävän solun sisälle päästäkseen kahta eri reseptoria eli solun pinnalla olevaa viruksen kohdeproteiinia. Havainto selittää osaltaan SARS-CoV-2-viruksen suurempaa tartuttavuutta verrattuna aiempaan SARS-virukseen, joka ei käytä Ojhan ja kumppanien löytämää neuropilin-1-nimisen kohdeproteiinin välittämää reittiä. 

Tutkimusta johtivat Giuseppe Balistreri Helsingin yliopistosta sekä Mika Simons Münchenin teknillisestä yliopistosta ja sen tulokset julkaistiin erittäin arvostetussa Science-lehdessä.

Aihioita lääkekehitykselle

Tämä uraauurtava havainto sekä Ojhan ja kumppanien ansiokkaat jatkotutkimukset koskien virusten sisäänpääsyä soluun ohjasivat Ravi Ojhan tutkimuksen uusien nenään annosteltavien viruslääkkeiden kehittämiseen. Hänen löytämänsä lääkeaihiot ovat jo osoittautuneet tehokkaiksi eläinkokeissa, joissa ne ovat suojanneet hiiriä SARS-CoV-2 -keuhkoinfektiolta. 

Kuvatut antiviraaliset mekanismit kohdistuvat sekä suoraan itse viruksiin että epäsuorasti vaikuttamalla niiden kohdesoluihin. Löydettyjen lääkkeiden voidaan olettaa olevan tehokkaita useita eri viruksia kohtaan. Näiden lääketutkimusten alustavia tuloksia on jo raportoitu huomattavan korkeatasoisissa julkaisuissa ja yksi lääkkeistä on parhaillaan arvioitavana USA:n patenttiviranomaisilla. 

Ravi Ojhan ja yhteistyökumppaneiden tutkimustyö antaa toivoa siitä, että seuraavan uuden viruksen aiheuttaman pandemian koittaessa käytössä olisi myös laaja-alaisesti virusinfektioiden ennaltaehkäisyyn ja hoitoon soveltuvia lääkkeitä. 

Väitöstilaisuus tulossa 

Ravi Ojha puolustaa väitöskirjaansa 12.4. Helsingin yliopiston bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa aiheesta "SARS-CoV-2 entry mechanisms and antiviral strategies". Ojha jatkaa tohtorinväitöksenä jälkeen työtään Helsingin yliopiston Meilahden kampuksella virologian osastolla tavoitteenaan auttaa kehittämään antiviraalisia lääkkeitä, joiden saatavuus olisi hyvä ja jotka olisivat tehokkaita, kohtuuhintaisia sekä valmiita otettavaksi nopeasti käyttöön uuden laajaa terveysuhkaa aiheuttavan viruksen levitessä maailmalla. 

Lisätietoa väitöstilaisuudesta Helsingin yliopiston tapahtumakalenterissa.