Professori Marja-Riitta Taskinen on kutsuttu Robert I. Levy Memorial -luennoitsijaksi

Professori Marja-Riitta Taskinen Helsingin yliopistosta on kutsuttu arvostetun 2017 Robert I. Levy Memorial -kunnialuennon pitäjäksi marraskuussa järjestettävässä American Heart Association (AHA) -konferenssissa.

Sydän- ja verisuonisairauksien sekä diabeteksen taustatekijöitä 1970-luvulta lähtien tutkinut professori emerita Marja-Riitta Taskinen on yksi kansainvälisesti tunnetuimmista suomalaisista lääketieteen tutkijoista.

Taskisen tutkimusryhmä kuuluu Helsingin yliopiston diabetes ja lihavuus -tutkimusohjelmaan. Ryhmä tutkii aineenvaihduntahäiriöitä ja periytyvien rasva-aineenvaihdunnan häiriöiden genetiikkaa sekä lipoproteiinien kinetiikkaa. Tutkimusta on pitkään tehty yhteistyössä HYKS:n kardiologian klinikan sekä Suomen muiden yliopistosairaaloiden kanssa.

Lipoproteiinien kinetiikan tutkimus on tärkeää, kun halutaan ymmärtää elimistön lipidiaineenvaihduntaa ja valtimosairauksia. Seerumin epänormaali lipidipitoisuus voi johtua häiriöistä lipoproteiinipartikkelien tuotannossa, muokkauksessa tai poistossa. Seerumin lipidiarvojen määritys on tärkeää, mutta se ei paljasta häiriöiden taustalla vaikuttavia mekanismeja. Professori Taskisen tutkimusryhmä on kehittänyt uraauurtavia menetelmiä, joissa hyödynnetään isotooppianalyysia ja maksan rasvapitoisuuden kuvantamista.

Tällä hetkellä ryhmä tutkii maksan rasva-aineenvaihdunnan patofysiologiaa ja siihen liittyvää aterogeenistä dyslipidemiaa, joka on yleinen häiriö tyypin 2 diabetespotilailla ja ylipainoisilla henkilöillä. Runsaasti triglyseridejä sisältävät lipoproteiinit  (TRL)  ja niiden ”jätehiukkaset” ovat nousseet esille itsenäisinä vaaratekijöinä sydäntapahtumille erityisesti henkilöillä, joilla LDL-kolesteroliarvot on saatu kuntoon statiinihoidolla.

Tutkimusryhmä raportoi äskettäin, että apolipoproteiini Apo CIII on tärkeä säätelijä runsaasti triglyseridejä sisältävien lipoproteiinien aineenvaihdunnassa. Havainto saattaa lähitulevaisuudessa osoittautua kliinisesti merkittäväksi uutena sydänsairauksien lääkehoidon kohteena.  

Taskinen on saanut uransa aikana useita kansainvälisiä tieteellisiä palkintoja. Tuoreimman tunnustuksen on myöntänyt AHA (American Heart Association, Council on Lifestyle and Cardiometabolic Health), jonka konferenssissa Taskinen pitää marraskuussa 2017 Robert I. Levy Memorial Lecture ‑kunnialuennon. Taskinen on vasta toinen eurooppalainen tutkija, joka on kutsuttu kyseisen luennon pitäjäksi.

Taskisen tulevan luennon otsikko on ’Can fatty liver cause a broken heart?’.

Professori Robert I. Levy (1937 -2000) on lipiditutkimusalan kansainvälisesti arvostettu pioneeri ja oman aikakautensa merkittävin lipiditutkija, joka käynnisti sydän- ja verisuonisairauksien ehkäisytutkimuksen. Hän osoitti LDL-kolesterolitason alentamisen vaikutuksen sydän- ja verisuonisairauksissa ja käynnisti laajan tätä aluetta koskevan tutkimuksen.

 

25.1.2023 Poistettu toimimattomia linkkejä