Professori Klaus Hedmanille J.W. Runebergin palkinto

Helsingin yliopiston kliinisen virologian professori Klaus Hedman on saanut tämän vuoden J.W. Runebergin palkinnon.

Finska Läkaresällskapet jakaa joka toinen vuosi J.W. Runebergin palkinnon tunnustuksena menestyksellisestä tieteellisestä toiminnasta. Palkinnon suuruus on 25 000 euroa.

Professori Klaus Hedman on uranuurtaja virustulehdusten DNA:han perustuvien diagnoosimenetelmien kehittämisessä ja käyttöön ottamisessa. Hedmanin ryhmä on löytänyt useita aikaisemmin tuntemattomia ihmisen DNA-viruksia ja osoittanut, että elimistöön jäävän DNA:n perusteella voidaan havaita aiemmin elämän aikana sairastettu virusinfektio.

Hedmanin ryhmä on mukana myös kansainvälisessä poikkitieteellisessä arkeovirologisessa tutkimusprojektissa, jossa muun muassa hänen kehittämiään menetelmiä hyödyntäen etsitään ja eristetään virusten DNA:ta esimerkiksi muumioituneista vainajista ja vanhoista ihmisjäännöksistä.

Klaus Hedman on julkaissut yli 200 tieteellistä artikkelia ja ohjannut 11 väitöskirjaa. Hän on aikaisemmin saanut Euroopan kliinisen virologian yhdistyksen (ESCV) myöntämän infektiotautien diagnostiikan kunniapalkinnon. Palkinto myönnettiin tunnustuksena uraauurtavasta työstä infektiotautien diagnostiikan kehittämisessä.