"Parantunut elämänlaatu on tärkein hoidon onnistumisen mittari"

Ortopedian ja traumatologian professori Ilkka Helenius tuntee lasten skolioosin ja synnynnäiset raajapuutokset.

Mitä tutkit?

Olen ortopedian ja traumatologian professori ja tutkin tuki- ja liikuntaelimistön sairauksia sekä tapaturmien aiheuttamia vammoja.

Mihin ja miten tutkimusaiheesi vaikuttaa?

Yksi tutkimuskohteemme ovat raskaudenaikaiset riskitekijät lasten synnynnäisille raajapuutoksille tai selkärangan epämuodostumille. Raajan synnynnäistä puuttumista on vaikeata korjata millään menetelmällä, ja siksi ennaltaehkäisy on keskeistä. Epidemiologisista tutkimuksista tiedämme esimerkiksi, että osa raskauden ensimmäisen kolmanneksen aikana käytetyistä lääkkeistä näyttää lisäävän raajapuutosten riskiä. Siksi lääkehoidon tarvetta pitää aina harkita yksilöllisesti.

Toinen keskeinen tutkimuskohteeni on lasten skolioosi eli kieroselkäisyys, joka todetaan viidellä prosentilla lapsista. Hoitoa vaativan skolioosin esiintyvyys on 0,2 prosenttia. Hyvin hoidetun skolioosia sairastavan lapsen pitkäaikaisennuste on hyvä, mutta nykyinen standardihoito eli luudutusleikkaus jäykistää selkärankaa.

Tutkimusryhmäni pyrkii selvittämään, voisimmeko korvata osan luudutusleikkauksista tähystysleikkauksella, jossa hyödynnetään selkärangan pituuskasvua. Tavoitteena on parantaa entisestään skolioosilasten elämänlaatua ja selän toimintakykyä.

Mikä alallasi inspiroi sinua erityisesti juuri nyt?

Ortopedian ja traumatologian leikkaushoitomenetelmät kehittyvät nopeasti. Kaikkein tärkein hoitotulos on kuitenkin potilaan kokema elämänlaadun parantuminen. Siksi on tärkeää, että eri hoitomuotoja vertailevissa tutkimuksissa potilaan oma arvio terveydentilastaan nostetaan tärkeimmäksi tutkimusten päätemuuttujaksi.

Ilkka Helenius on ortopedian ja traumatologian professori lääketieteellisessä tiedekunnassa.

Katso Ilkka Heleniuksen uuden professorin juhlaluento YouTubessa.

Tutustu muihin uusiin professoreihin.