Munuaistautien tutkimus parantaa potilaiden eloonjäämisennustetta

Mitä paremmin ymmärrämme munuaistautien etenemistä, sitä todennäköisemmin potilaat jäävät henkiin.

Mitä tutkit?

Tutkin munuaistautien etenemisen syitä ja seurauksia. Minua kiinnostaa erityisesti, mitkä kaikki tekijät vaikuttavat dialyysi- ja munuaissiirtopotilaiden eloonjäämiseen. Niihin kuuluvat muun muassa ikä, munuaistaudin tyyppi ja potilaan muut sairaudet, kuten syöpä tai sydän- ja verisuonisairaudet.

Munuaisten vajaatoimintaan liittyy monia seurauksia, kuten anemia, korkea verenpaine ja heikentynyt luusto. Hyvällä hoidolla voidaan parantaa potilaiden ennustetta.

Mihin ja miten tutkimusaiheesi vaikuttaa?

Suomessa on noin 2 000 ihmistä, jotka saavat dialyysihoitoa eli munuaisten toimintaa korvaavaa hoitoa. Yli 3 000:lla on toimiva munuaissiirre.

Haluan tutkimuksellani parantaa dialyysi- ja munuaissiirtopotilaiden hoitoa ja eloonjäämisennustetta. Tällä hetkellä noin 60 prosenttia kroonisen dialyysihoidon aloittaneista elää viiden vuoden kuluttua.

Mikä alal­la­si ins­pi­roi si­nua eri­tyi­ses­ti juu­ri nyt?

Suomen munuaistautirekisteri on saamassa aiempaa parempia toimintaedellytyksiä uusien lakimuutosten myötä. Tämän ansiosta tietoja voi hyödyntää entistä paremmin. Se tuo uusia tutkimusmahdollisuuksia.

Patrik Finne on nefrologian professori Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa.

Katso Patrik Finnen uuden professorin juhlaluento YouTubessa.

Tutustu muihin uusiin professoreihin.