Muistisairauksien tutkimus parantaa hoitoja ja elämänlaatua

Sadattuhannet suomalaiset kärsivät muistisairauksista tai tiedonkäsittelyn haasteista. Tutkimus edistää tautien varhaista tunnistamista ja riskien havaitsemista.

Mitä tutkit?

Tutkin erilaisia muistisairauksia ja tiedonkäsittelyn ongelmia, mutta erityisesti Alzheimerin tautia sekä harvinaisempaa normaalipaineista hydrokefaliaa.

Muistisairaudet ovat yleisempiä ikääntyneessä väestössä, mutta tiedonkäsittelyn haasteita voi olla työikäisilläkin. Tiedonkäsittelyn ongelmien takana ei aina ole muistisairaus, vaan ongelmat voivat johtua mielialaongelmista, päihteistä tai unihäiriöstä.

Mihin ja miten tutkimuksesi aihe vaikuttaa? 

Lähes 200 000 suomalaisella on  dementiatasoinen muistisairaus, mikä vaikuttaa merkittävästi heidän kykyynsä hoitaa asioitaan, elämänlaatuun ja heidän perheidensä elämään. Lieviä tiedonkäsittelyn ongelmia on yhtä monella.

Varhainen muistiongelmien ja muiden tiedonkäsittelyn pulmien tunnistaminen ja hoito viivästyttää vaikeampien ongelmien kehittymistä ja siirtää hoivan tarvetta myöhemmäksi. Olisikin tärkeää kehittää uusia, nykyistä parempia menetelmiä muistisairauksien riskin ja itse taudin varhaiseen tunnistamiseen.

Mikä alallasi inspiroi sinua erityisesti juuri nyt?

Juuri nyt minua inspiroivat uudet molekyylibiologiset tutkimusmenetelmät ja lisääntyvä tieto muun muassa Alzheimerin taudin patofysiologiasta.

Erityisesti kiinnostaa useissa aivosairauksissa esiintyvä neuroinflammaatio, aivojen tulehdustila, sekä suoliston ja aivojen väliset yhteydet. On mielenkiintoista nähdä, saadaanko aivojen tulehdusvasteen säätelyyn vaikuttamisesta uusi hoitokeino muistisairauksiin.  

 Anne Koivisto on muistisairauksien professori lääketieteellisessä tiedekunnassa.

Katso Anne Koiviston uuden professorin juhlaluento 7.9.2020 YouTubessa.

Tutustu muihin uusiin professoreihin.