Moniammatillinen kuntoutus parantaa aivovammapotilaiden toimintakykyä ja elämänlaatua

Kokonaisvaltainen, neuropsykologisesti painottunut, moniammatillinen kuntoutus tukee keskivaikean ja vaikean aivovamman saaneiden potilaiden psykososiaalista toimintakykyä jopa useita vuosia vammautumisen jälkeen, selviää tuoreesta väitöstutkimuksesta.

Neuropsykologi, PsL Jaana Sarajuuri on väitellyt Helsingin yliopistossa moniammatillisen kuntoutuksen vaikutuksesta aivovammapotilaiden psykososiaaliseen toimintakykyyn. Väitöstutkimuksen mukaan holistinen ja moniammatillinen kuntoutus vahvistaa aivovammapotilaiden kokemusta merkityksellisestä ja tyydyttävästä elämästä toiminnanvajauksesta huolimatta.

Tutkimuksen löydökset kannustavat toteuttamaan kokonaisvaltaista kuntoutusta aivovammapotilaiden psykososiaalisen toimintakyvyn ja hyvinvoinnin kohentamiseksi.

Aivovammat kuormittavat yksilöä, yhteisöä ja terveydenhuoltoa

Aivovamman sanotaan olevan monimutkaisin sairaus monimutkaisimmassa elimessä. Ne ovat WHO:n mukaan niin sanottu hiljainen epidemia: noin 50 - 60 miljoonaa ihmistä saa joka vuosi aivovamman putoamisten, kaatumisten, liikenneonnettomuuksien tai väkivallan seurauksena. Aivovammat aiheuttavat myös eniten tapaturmiin liittyviä kuolemia.

Aivovammoihin liittyy suuri määrä erilaisia kognitiivisia, käyttäytymisen ja tunne-elämän säätelyn sekä motorisen toimintakyvyn häiriöitä. Ne aiheuttavat aivovammapotilaille usein pitkäaikaista, elinikäistä ja myös ajan myötä kehittyvää toimintakyvyn alenemaa. Tämä heikentää monen vammautuneen yleistä terveydentilaa, psykososiaalista toimintakykyä ja hyvinvointia.

Aivovammat aiheuttavat merkittävää kuormitusta myös terveydenhuollolle muun muassa niiden suuren esiintyvyyden sekä sosioekonomisen taakan vuoksi. Sairaalahoitoa vaativien ja kuolemaan johtavien aivovammojen ilmaantuvuuden arvioidaan olevan hieman alle 300 tapausta 100 000 ihmistä kohden.

Kokonaisvaltainen kuntoutus tukee hyvinvointia laajasti

Väitöstutkimuksessa verrattiin moniammatillista kuntoutusta (CHRP) saaneita potilaita kontrolliryhmään, joka oli saanut yleisen terveydenhuollon käytäntöjen mukaisia kuntoutuspalveluja. Kahden vuoden seuranta-ajan jälkeen arvioitiin potilaiden produktiivisuutta työssä, opiskelemassa tai vapaaehtoistyöhön osallistumisessa.                     

Tutkimus osoitti, että seurannan päätyttyä 89 % moniammatillisen kuntoutuksen käyneistä ja 55 % verrokkiryhmän potilaista oli produktiivisia. Kaiken kaikkiaan potilaat arvioivat CHRP-kuntoutuksen jälkeen olevansa varsin tyytyväisiä hyvinvointiinsa sen eri osa-alueilla.

Neuropsykologi Jaana Sarajuuri väitteli 1.10.2020 Helsingin yliopistolla aivovammojen kuntoutuksesta (Comprehensive-holistic neurorehabilitation, outcomes and their subjective appraisal in adults with traumatic brain injury). Vastaväittäjänä toimi etäyhteydellä professori James Malec Indiana University School of Medicine ja Mayo Clinic, Marylandista, Yhdysvalloista.

Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa E-thesis -palvelussa

Väittelijän yhteystiedot:

Neuropsykologian erikoispsykologi, PsL Jaana Sarajuuri
jaana.sarajuuri@gmail.com