Merkittävä apuraha lapsuusiän osteoporoosin tutkimukseen

Novo Nordisk Fonden on myöntänyt 10 milj. DKK:n (noin 1,3 milj. euroa) suuruisen apurahan viiden vuoden ajalle professori Outi Mäkitien tutkimusryhmän tutkimushankkeeseen, joka käsittelee lapsuusiällä alkavaa osteoporoosia ja siihen johtavia perintötekijöitä.

Novo Nordisk Fonden on myöntänyt 10 milj. DKK (noin 1,3 milj. euroa) suuruisen apurahan viiden vuoden ajalle professori Outi Mäkitien tutkimusryhmän tutkimushankkeelle, joka käsittelee lapsuusiällä alkavaa osteoporoosia ja siihen johtavia perintötekijöitä.

Professori Mäkitien tutkimusryhmä on jo useamman vuoden ajan selvittänyt tekijöitä, jotka aiheuttavat luuston haurastumista. Lapsuusiällä pitkäaikaissairaudet ja niiden hoito voivat altistaa osteoporoosille. Ulkoisten tekijöiden lisäksi myös perintötekijöillä on merkittävä osuus.

Novo Nordisk Fondenin tukeman hankkeen tarkoituksena on tunnistaa uusia luuston aineenvaihduntaa sääteleviä perintötekijöitä tutkimalla lapsia, perheitä ja sukuja, joissa esiintyy varhaisella iällä alkavaa osteoporoosia tai murtuma-alttiutta. Sairautta aiheuttavien perintötekijöiden tunnistaminen mahdollistaa varhaisen diagnostiikan, tehokkaan ennaltaehkäisyn sekä uusien hoitomuotojen kehittämisen.

Novo Nordisk Fondenin Advanced Grant -apuraha on tarkoitettu tukemaan pohjoismaisia huippututkijoita, joiden tutkimusaiheet liittyvät endokrinologiaan ja aineenvaihduntaan. Apurahan saajan valitsee Novo Nordisk Fondenin komitea hakemuksen perusteella. Tuen edellytyksenä on tutkimushankkeen korkea tieteellinen laatu, tutkimuksen edistyksellisyys sekä päähakijan kansainvälisen tason merkittävä asiantuntemus.

Professori Mäkitie toimii lastenendokrinologian Sigrid Jusélius -professorina ja on parhaillaan vuoden tutkimusjaksolla Pariisissa Imagine-instituutissa ja Necker-Enfants Malades -sairaalassa. Tutkimusryhmään kuuluu tällä hetkellä seitsemän väitöskirjatyöntekijää, useita postdoktoraalivaiheen ja senioritason tutkijoita, tutkimushoitajia sekä laboratoriohenkilökuntaa. Mäkitien tutkimusryhmä saa vuosittain kaksi miljoonaa Tanskan kruunua viiden vuoden ajan.