Meilahden tutkijat menestyivät hienosti Suomen Akatemian kliinisen tutkijan sekä akatemiatutkijan rahoitushauissa

Meilahden kampuksen tutkijat ovat menestyneet erinomaisesti viimeisimmässä Suomen Akatemian kliinisen tutkijan rahoitushaussa. Lisäksi neljä kampuksen tutkijaa sai akatemiatutkijan rahoituksen.

Yhdeksän Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan ja HUSin tutkijaa on saanut Suomen Akatemian kliinisen tutkijan rahoituksen 1.9.2019 alkavalle rahoituskaudelle. Rahoituskauden pituus on kahdesta neljään vuotta, ja myönnettyjen rahoitusten suuruus vaihtelee vajaasta 120 000 eurosta reiluun 280 000 euroon.

Viisivuotisen akatemiatutkijan rahoituksen on saanut kolme Meilahden kampuksella jo työskentelevää tutkijaa sekä yksi tutkija, joka aloittaa työnsä Meilahdessa heinäkuussa. Akatemiatutkijan rahoitus on 438 874 000 euroa.

Kliinisen tutkijan rahoituksen tavoite on parantaa potilastyötä tekevien terveydenhuollon ammattilaisten mahdollisuutta tehdä myös tutkimusta. Rahoituksella tuetaan osa-aikaista, kliinisen työn ohessa tehtävää tutkimusta. Akatemiatutkijan rahoituksen tarkoitus on tukea tutkijaa oman ryhmän perustamisessa ja tutkimuslinjansa kehittämisessä.

Suomen Akatemian kliinisen tutkijan rahoituksen saaneet tutkijat Meilahden kampuksella:

 • Anniina Färkkilä (HY): DNA vaurioiden aiheuttaman immunologisen vasteen hyödyntäminen munasarjasyövän hoidossa
 • Daniel Gordin HUS): Aivoverisuonisairauksien riskitekijöiden kartoitus tyypin 1 diabeetikoilla: Aivojen magneettitutkimuksen käsittävä seurantatutkimus
 • Juha Grönholm (HY): Uusien primaaristen immuunipuutosoireyhtymien molekyylitason mekanismit
 • Santtu Heinonen (HY): RS-virus infektioon liittyvä immunologiset vasteet alle 1-vuotiailla lapsilla
 • Ilkka Kalliala (HUS): Kohdunkaulan syövän esiasteet: hoitokomplikaatiot, luonnollinen kulku ja näihin liittyvä immunologia ja mikrobiomi
 • Taru Meri (HY): Lymen taudin ja toisintokuumeborrelioiden immuuniväistön mekanismit
 • Kirsi Mikkonen (HUS): Infantiilispasmioireyhtymän ennakoiminen ja estäminen riskilapsilla
 • Tuomas Mirtti (HY) Eturauhassyövän digitaalinen molekyylipatologia
 • Ville Sallinen (HUS): Etäiskeeminen esikäsittely elinsiirteiden toiminnan parantajana

Meilahden kampuksella työskentelee myös yksi kliinisen rahoituksen saanut Aalto-yliopiston tutkija, BioMag-laboratorion vs. johtaja Hanna Renvall: Laskennallisen mallintamisen yhdistäminen toiminnalliseen aivokuvantamiseen: Uutta pontta aivosairauksien diagnostiikkaan

Akatemiatutkijan rahoituksen saaneet tutkijat Meilahden kampuksella:

 • Andrea Ganna: Korkean yksityisyyden suojan mahdollistava menetelmä korkean sydän- ja verisuonitautiriskin omaavien henkilöiden tunnistamiseksi käyttäen kansallisia rekisterejä ja geneettistä tietoa
 • Simon Pfisterer: Snabb funktionell profilering av patientsampel och genetiska varianter av hyperkolesterolemi
 • Tomas Strandin: Immuunivälitteinen verisuonien seinämien läpäisevyys hantavirustaudeissa
 • Esa Pitkänen: Somaattisten mutageneesin mallintaminen syvillä probabilistisilla neuroverkoilla

Suomen Akatemian biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta:

 

25.1.2023 Poistettu toimimattomia linkkejä