Markus Jokela: vain tieteellinen tutkimus voi selvittää, mitkä seikat mielenterveyteen oikeasti vaikuttavat

Mielenterveyteen vaikuttavista tekijöistä esiintyy paljon eriäviä mielipiteitä. Psykologian professori Markus Jokela selvittää tutkimuksessaan, mitkä niistä ovat totta ja miten ympäristö ja yksilölliset tekijät todella muovaavat mieltä.

Mitä tut­kit?

Tutkin yksilöpsykologisten tekijöiden ja yhteiskunnan rakenteiden välisiä yhteyksiä. Selvitän työssäni, miten ulkoiset tekijät vaikuttavat ihmisten mielenterveyteen, persoonallisuuden kehitykseen ja kroonisiin sairauksiin.

Tutkimukseni perustuu erityisesti pitkittäistutkimuksiin, joissa samoilta ihmisiltä on kerätty tietoja useiden vuosien aikana.

Mi­hin ja mi­ten oman tut­ki­muk­se­si aihe vai­kut­taa?

Tutkimukseni antaa tietoa terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä sekä ihmisten psykologisesta kehityksestä. Näistä aiheista kaikilla on tietenkin monenlaisia mielipiteitä, mutta vain tieteellinen tutkimus mahdollistaa tosiasioiden erottamisen pelkistä uskomuksista. Yhtenä keskeisenä tutkimukseni teemana on juuri syy-seuraus -suhteiden arvioiminen.

Mikä alal­la­si ins­pi­roi si­nua eri­tyi­ses­ti juu­ri nyt?  

Avoimen tieteen periaatteet ovat tuoneet tieteellisiä aineistoja kaikkien tutkijoiden käyttöön. Nämä aineistot tarjoavat arvokkaita mahdollisuuksia vastata tutkimuskysymyksiin, jotka edellyttävät useita tutkimuksia luotettavien vastausten saamiseen.

Lisäksi mielenterveyden rakennetta on ryhdytty arvioimaan uudelleen: perinteisten diagnoosiluokittelujen rinnalle kehittyy nykyaikaisiin menetelmiin perustuvia malleja mielenterveyden perustasta ja kehityksestä.

Markus Jokela on psykologian professori lääketieteellisessä tiedekunnassa.

Tutustu muihin uusiin professoreihin.

 

30.1.2023 Poistettu toimimaton linkki