Lääketieteellisen tiedekunnan Vuoden Alumni 2024 on Anu Castaneda

Lääketieteellisen tiedekunnan Vuoden Alumni 2024 on THL:n tutkimusprofessori Anu Castaneda. Valinta julkistettiin tiedekunnan vuosipäivässä 31.1.2024.

Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta on myöntänyt Vuoden Alumni –tunnustuksen vuodesta 2011 alkaen. Tunnustuksen saajaksi sai ehdottaa Helsingin yliopiston alumnia, joka on tehnyt yhteiskunnallisesti merkittävää työtä ja tätä kautta kehittänyt lääketieteellisen tiedekunnan alojen vuorovaikutusta yhteiskuntaan.

Vuoden Alumni 2024 on tutkimusprofessori Anu Castaneda. Helsingin yliopistolle Castanedan toivat vuonna 2001 psykologian opinnot, joita hän perustutkinnon jälkeen jatkoikin tohtorin ja lisensiaatin tutkintoihin asti, valmistuen lisäksi psykoterapeutiksi. Hän on aina kokenut identifioituvansa vahvasti Helsingin yliopistoon, mutta odottaa tämän tunnustuksen kautta yhteenkuuluvuuden tunteen yliopistoon syvenevän entisestään.

– Olin todella kiitollinen ja otettu! Arvostukseni Helsingin yliopistoa ja lääketieteellistä tiedekuntaa kohtaan on todella korkealla. Muistan aikaisemmilta vuosilta runsaasti arvostamiani vuoden alumneja, kuten entisen esihenkilöni Jouko Lönnqvistin. Ajattelin, että mitä kummaa, olenko minä nyt yksi heistä, kertoo Castaneda pohtineensa.

Castaneda korostaa, että on ylpeä saadessaan edustaa alumnina tiedekunnan psykologian oppiainetta. Nimenomaan lääketieteellisen tiedekunnan moniammatillinen ajatus saa häneltä arvostusta. Hän kokee juuri tämän tiedekunnan luonnollisena ympäristönä psykologian oppiaineella ja toivoo sen luovan hyvää pohjaa eri ammattikuntien toisiaan tukeville rooleille sekä keskinäiselle arvostukselle.

YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAJA INNOSTUU TYÖYHTEISÖSTÄ JA TYÖN TULOSTEN NÄKEMISESTÄ

Castaneda on tehnyt pitkän 20-vuotisen uran Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella ja toimii tällä hetkellä tutkimusprofessorina sekä Maahanmuutto ja kulttuurinen moninaisuus -tiimin tiimipäällikkönä THL:ssä. Lisäksi hän vaikuttaa useissa ministeriöiden alaisissa ryhmissä, joissa käsitellään erityisesti kotoutumiseen ja rasismiin liittyviä kysymyksiä. Castanedan työ on valaissut syvällisesti ulkomaalaistaustaisten ja muiden Suomen etnisten vähemmistöjen kokemuksia Suomessa ja tarjonnut tärkeitä näkemyksiä yhteiskunnallisiin keskusteluihin ja politiikkojen kehittämiseen.

Oman työn vaikutusten kokemus innostaa Castanedaa. Ymmärrys siitä, että vaikka on yksilönä vain pisara suuressa valtameressä, on voinut omalta osaltaan vaikuttaa esimerkiksi yhteiskunnallisten järjestelmien, palveluiden ja rakenteiden kehittymiseen. Vuoden Alumni -valintaa perusteltiin Castanedan poikkeuksellisella sitoutumisella yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Hänen työnsä on myös ulkopuolisten silmin nähty merkittävällä tavalla edistäneen erityisesti ymmärrystä kulttuurisesta moninaisuudesta, syrjinnästä, mielenterveydestä ja kotoutumisesta Suomessa.

– Tuntuu, että olen oikeasti saanut omalta osaltani tehdä maailmasta parempaa paikkaa. Sellaisen merkityksellisyyden kokemuksen kantaminen on todella arvokasta ja innostavaa, Castaneda korostaa.

Paitsi työn merkityksellisyys, myös innostava työyhteisö on Castanedalle tärkeä vaikuttava tekijä. Se, että oma organisaatio on aina tukenut ja kannustanut sekä uskonut häneen ja hänen työhönsä, on luonut pohjaa ja mahdollisuuden innostua työssä.

HYVINVOIVAT YKSILÖT RAKENTAMASSA HYVINVOIVAA YHTEISKUNTAA

Alumniverkosto voi parhaimmillaan olla tärkeä tukiverkosto sekä opiskelijoille että omaa työuraansa aloittaville tulevaisuuden tekijöille. Jo pidempään työuralla vaikuttaneiden toimijoiden esimerkit inspiroivat mutta samalla myös luovat odotuksia. Castaneda haluaa kannustaa uskaltautumaan ajattelemaan isosti ja tavoittelemaan aktiivisesti toivottua muutosta maailmassa. Tätä ei kuitenkaan tule tehdä oman hyvinvoinnin kustannuksella.

– Opiskelijoilta vaaditaan paljon. Maailma ympärillä voi vaikuttaa painottavan hyvää suoriutumista ja menestystä esimerkiksi oman hyvinvoinnin kustannuksella. Se ei ole kestävä tapa elää, eikä siinä voita lopulta kukaan, Castaneda muistuttaa.

Castaneda korostaa, että vaikka tehtävänämme on muuttaa maailmaa isosti, tämä muutostyö tulee tehdä itselle kestävällä tavalla. Arkeen tulee kuulua työnteon ja muutostyön ohella paljon onnellisuutta, nautintoa, tärkeiden ihmisten kanssa oloa ja palauttavia hetkiä. Omia voimavaroja kuunnellen myös Castaneda itse on onnistunut yhdistämään tieteellisen asiantuntemuksensa ja kokemuksensa laajempaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.

Lii­ty Hel­sin­gin yli­opis­ton omaan alum­niyh­tei­söön

Kaikki Helsingin yliopistossa tutkinnon suorittaneet henkilöt, vaihto-opiskelijat sekä työntekijät ovat yliopiston alumneja. Yhdessä olemme Suomen suurin asiantuntijaverkosto. Mukana meitä on jo yli 53 000.

Liity Helsingin yliopiston omaan alumniyhteisöön

Pysy uusimman tieteen hermolla, verkostoidu monialaisesti tapahtumissa, syvennä osaamistasi täydennyskoulutuksissa ja jaa kokemuksiasi uusille opiskelijoille. Helsingin yliopiston alumnina hyödyt yliopiston alumnipalveluista ja valitset itsellesi sopivimman tavan osallistua. Olet myös erittäin tervetullut mukaan kehittämään alumnitoimintaamme. Yhdessä voimme lisätä yliopistomme vaikuttavuutta, tarjota entistäkin laadukkaampaa opetusta ja tuottaa yhä monipuolisempaa tutkimusta.

Tutustu alumnipalveluihin!