Lääketieteellisen tiedekunnan Vuoden Alumni 2020 psykiatrian emeritusprofessori Jouko Lönnqvist

Jouko Lönnqvist on psykiatrian erikoislääkäri ja professori. Hän toimii edelleen organisaatioiden ja johdon kehittämisen konsulttina sekä Helsingin yliopiston ja THL:n emeritusprofessorina. Lönnqvist valittiin lääketieteellisen tiedekunnan Vuoden Alumniksi 2020.

Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta on myöntänyt Vuoden Alumni –tunnustuksen vuodesta 2011 alkaen. Tunnustuksen saajaksi sai ehdottaa Helsingin yliopiston alumnia, joka on tehnyt yhteiskunnallisesti merkittävää työtä ja tätä kautta kehittänyt lääketieteellisen tiedekunnan alojen vuorovaikutusta yhteiskuntaan.

Lääketieteellisen tiedekunnan Vuoden Alumni 2020 on psykiatrian erikoislääkäri, professori Jouko Lönnqvist. Hän toimii edelleen Helsingin yliopiston ja THL:n emeritusprofessorina. Lönnqvist on lisäksi toiminut reilut 40 vuotta organisaatioiden ja johtamisen kehittämiseen liittyvissä konsulttitehtävissä ja työskentelee edelleen yritysten ylimmän johdon kanssa.

Lääketieteellisen tiedekuntaan Jouko Lönnqvistin ensitutustuminen tapahtui vuonna 1962, hänen aloittaessaan lääketieteen opinnot. Pitkän uran aikana hän myös muun muassa ohjasi 40 väitöskirjaa ja toimi lähes kaksikymmentä kertaa vastaväittäjänä. Kuten Lönnqvistin reaktiosta voi hyvin huomata, myös pitkän linjan tiedekunnan yhteiskunnallisen vaikuttajankin pystyy yllättämään.

– Olin todella vilpittömästi yllättynyt ja iloinen. Olen itse päässyt monta kertaa yllättämään jonkun toisen vastaavanlaisella myönteisellä uutisella ja tunnen yllätyksen voiman. Ymmärrän, että tehtäväni on palvella muita. Kun ajattelen henkilökohtaisesti asiaa, pidän tärkeänä, että katse on tulevaisuudessa ja jatkuvuudessa, Lönnqvist kertoo.

Tiedekunnan Vuoden Alumni 2020 Jouko Lönnqvist korostaa, että tiedekunnan on tärkeä tunnistaa opiskelijoiden nykytarpeet ja myös tulevaisuuden haasteet. Yhteistyö tiedekunnan Vuoden Alumnin ja laajemmin alumniverkoston kautta pystyy tukemaan tiedekuntaa, tiedekunnan omien linjausten ja rohkean profiloinnin luodessa yhteistyölle pohjaa.

MONIPUOLINEN YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAMINEN KESKIÖSSÄ

Jouko Lönnqvistin kiinnostus ihmisen selviämiseen työelämässä nousee esiin vahvasti hänen monipuolisella urallaan. Hän on tutkinut uransa ajan suomalaisten vaikeita mielenterveyden ongelmia, kuten masennusta, itsemurhia ja skitsofreniaa.

Vuonna 2011 hänelle myönnettiin Pohjoismaiden kansanterveyspalkinto, jonka myöntöperusteena on uraauurtava mielenterveyshäiriöiden syitä, yleisyyttä ja ehkäisyä koskeva tutkimus. Palkintoperusteluissa todettiin, että mielenterveyden häiriöt ovat yksi suurimmista kansanterveysuhista. Tämä tutkimusalue on korostunut myös ajankohtaisessa yhteiskunnallisessa keskustelussa ja osoittaa, että emeritusprofessori Lönnqvistin työ on edelleen keskittynyt ydinkysymyksiin.

Lönnqvistin uraa on kuvattu poikkeuksellisen merkittäväksi, pitäen sisällään yli 500 tieteellistä artikkelia mielenterveyden häiriöiden epidemiologiasta ja biologisesta taustasta. Hän onkin ollut näiden alojen edelläkävijä ja kehittäjä. Lönnqvistin toimintaa erityisesti itsemurhien ehkäisemiseksi pidetään yhteiskunnallisesti merkittävänä sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Lisäksi se on kollegoiden ja maallikoiden arvostamaa. Hän on toiminut myös lukuisissa säätiöissä aktiivisesti sekä asiantuntijajäsenenä mm. Euroopan neuvoston komiteoissa että WHO:ssa.

Pitkän ja monipuolisen uran tehnyt Jouko Lönnqvist on onnistunut yhdistämään organisaatioiden kehittämiseen liittyvän johtamiskoulutuksen toimintaansa ja tunnetaan tämän johdosta muutenkin kuin lääkärin ammattinsa kautta. Hänet kuvataan kutsutun paikalle välittäjäksi useissa hankalissa työyhteisöjen toimintaa haittaavissa tilanteissa ja hänen johtamisoppaansa ovat monille tuttuja.

Lönnqvist itse tuo esiin tiedekunnassa oppimansa systeemisen ajattelutavan merkityksen, mikä sopii ihmisen kokonaisuuden jäsentämiseen mutta samalla myös organisaatioiden ja yhteiskunnan toiminnan ymmärtämiseen.

– Psykiatrina ja ryhmäpsykoanalyytikkona olen oppinut myös ymmärtämään, miten ihmisryhmät toimivat ja miten tärkeä funktio on johtaminen. Johtaminen on liima, joka mahdollistaa erikoistumisen ja työnjaon pitämällä yllä tietoisuutta myös yhteisistä tavoitteista, Lönnqvist sanoo.

Yliopiston Lönnqvist näkee tyypillisenä asiantuntijaorganisaationa, jossa haasteena on löytää tasapaino yksilöiden potentiaalin ja pyrkimysten sekä yhteisten tavoitteiden välillä.

Lääketieteellisen tiedekunnan vahvuutena hän näkee tiedepohjan. Vain uuden tiedon hankkiminen luo mahdollisuuksia uusille sovelluksille. Edellytysten luominen yhteistyölle ja toiminnan jatkuvuudelle sekä luottamuksen vahvistaminen osaamiseen voimaan tarjoavat merkityksellisen yhteistyöväylän parhaimmillaan myös alumniverkoston kanssa. Yhteistyön ytimen emeritusprofessori Jouko Lönnqvist kiteyttää seuraavasti:

– Kaikilla pitäisi olla tehtävästä riippumatta tunne siitä, että on hienoa kuulua hyvään porukkaan.

Liity Helsingin yliopiston omaan alumniyhteisöön

Lii­ty Hel­sin­gin yli­opis­ton omaan alum­niyh­tei­söön

Kaikki Helsingin yliopistossa tutkinnon suorittaneet henkilöt, vaihto-opiskelijat sekä työntekijät ovat yliopiston alumneja. Yhdessä olemme Suomen suurin asiantuntijaverkosto. Mukana meitä on jo yli 30 000.

Liity Helsingin yliopiston omaan alumniyhteisöön

Pysy uusimman tieteen hermolla, verkostoidu monialaisesti tapahtumissa, syvennä osaamistasi täydennyskoulutuksissa ja jaa kokemuksiasi uusille opiskelijoille. Helsingin yliopiston alumnina hyödyt yliopiston alumnipalveluista ja valitset itsellesi sopivimman tavan osallistua. Olet myös erittäin tervetullut mukaan kehittämään alumnitoimintaamme. Yhdessä voimme lisätä yliopistomme vaikuttavuutta, tarjota entistäkin laadukkaampaa opetusta ja tuottaa yhä monipuolisempaa tutkimusta.

Tutustu alumnipalveluihin!