Lääketieteellisen tiedekunnan Vuoden Alumni 2019 on emeritaprofessori Marjukka Mäkelä

Lääketieteellisen tiedekunnan Vuoden Alumni 2019 on yleislääketieteen erikoislääkäri, emeritaprofessori Marjukka Mäkelä. Valinta julkistettiin tiedekunnan vuosipäivänä 30.1.2019.

Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta on myöntänyt Vuoden Alumni –tunnustuksen vuodesta 2011. Tunnustuksen saajaksi sai ehdottaa Helsingin yliopiston alumnia, joka on tehnyt yhteiskunnallisesti merkittävää työtä ja tätä kautta kehittänyt lääketieteellisen tiedekunnan alojen vuorovaikutusta yhteiskuntaan.

Lääketieteellisen tiedekunnan Vuoden Alumni 2019 on yleislääketieteen erikoislääkäri, emeritaprofessori Marjukka Mäkelä, joka THL:stä eläkkeelle jäätyään toimii yhä professorina Kööpenhaminan yliopistossa. Linkit lääketieteelliseen tiedekuntaan Mäkelällä ovat edelleen vahvat.

– On hienoa, että oma tiedekunta antaa tämän kaltaisen tunnustuksen. On ilo päästä liittymään arvostettuun kollegaseuraan ja antaa oma panoksensa tiedekunnan kehittämiselle.

Mäkelä haluaa tarjota näyttöön perustuvan lääketieteen työvälineitä terveydenhuollon päätösten tueksi ja onkin mm. rakentanut Käypä hoito-suositusten toimintatavat niiden ensimmäisenä päätoimittajana. Marjukka Mäkelän ammatillinen laaja-alaisuus ja kansainvälisen tason aktiivisuus toiminnassa ovat hänen vahvuuksiaan. Mäkelää on kuvattu yhteisölliseksi ja rakentavan otteen omaavaksi tekijäksi, joka tuo asiansa esille aktiivisesti ja motivoi myös muita.

Yliopiston yhteisöllisyys ja verkostot kantavana voimavarana

Oman alma materinsa, Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan, vahvuuksina Mäkelä näkee kyvyn uusiutua ja seurata nykyajan vaatimuksia. Yliopiston yhteisöllisyys ja sen verkostojen merkitys kantavat myös opintojen jälkeen työelämässä.

– Tiedekunta antaa taidot ja verkoston, jotka kulkevat kanssamme läpi elämän. Kannattaa lähteä tekemään, mitä sydän sanoo ja miettiä, miten haluaa muuttaa maailmaa!

Urallaan Marjukka Mäkelä on saanut tunnutusta sekä Suomessa että kansainvälisesti. Vaikuttavan tieteellisen uran rinnalla nuoren tutkijasukupolven mentorointi on ilahduttanut. Mäkelä on inspiroiva esimerkki siitä, miten tutkimus- ja opetustyön sekä yhteiskunnallisen vaikuttamisen voi yhdistää. Alumnien roolin nuorempien kollegojen tukena hän näkee mahdollisuutena, jota haluaa olla kehittämässä.