Kenen kipu kroonistuu? Marja Mikkelsson tutkii lasten ja nuorten kipuoireita

Professori selvittää myös kuntoutusjärjestelmän toimivuutta.

Mitä tutkit?

Olen tutkinut lasten ja nuorten kipuoireiden epidemiologiaa, koska on kiinnostavaa selvittää, ovatko aikuisiällä paljon työkyvyttömyyttä aiheuttavat tuki- ja liikuntaelinkivut ja -sairaudet jatkumoa lapsuudesta ja nuoruudesta aikuisuuteen.

Olen selvittänyt myös kylmähoidon turvallisuutta ja vaikutuksia terveillä henkilöillä ja nivelreumapotilailla. Nyt tutkimukseni on suuntautumassa kuntoutuksen palvelujärjestelmään.

Mihin ja miten tutkimuksesi aihe vaikuttaa?

Lasten ja nuorten kipuoireita tutkimalla pyrimme löytämään kivun kroonistumisen riskitekijöitä. Se on tärkeää, jotta voisimme paremmin tunnistaa riskissä olevat nuoret ja vaikuttaa heidän oireidensa ennusteeseen. 

Kuntoutuksen palvelujärjestelmän tutkimuksen tarkoituksena on varmistaa, että käytössä olevat toimintatavat ovat oikea-aikaisia ja vaikuttavia. Uusien toimintatapojen ja menetelmien vaikutuksia arjessa pitäisi selvittää entistä enemmän.

Mikä alallasi inspiroi sinua erityisesti juuri nyt?

Uusi teknologia tuo kuntoutukseen uusia mahdollisuuksia. On mielenkiintoista seurata, parantuvatko kuntoutujien toimintakyky ja elämänlaatu merkittävästi ja millaisessa suhteessa menetelmien hyöty on kustannuksiin.

Marja Mikkelsson on kuntoutuksen professori lääketieteellisessä tiedekunnassa.

Katso Marja Mikkelssonin uuden professorin juhlaluento 7.9.2020 YouTubessa.

Tutustu muihin uusiin professoreihin.