Kari Tikkisestä vuoden epidemiologi

Urologian professori Kari Tikkinen Helsingin yliopistosta on valittu vuoden 2022 epidemiologiksi.

Valinnan Vuoden Epidemiologiksi tekee Suomen Epidemiologian Seura. Valinnassa painotetaan ansioitumista epidemiologian alalla sekä alan tunnetuksi tekemistä.

Tikkinen työskentelee urologian professorina Helsingin yliopistossa. Hänellä on myös osa-aikainen virka urologina HUS Helsingin yliopistollisessa sairaalassa ja Etelä-Karjalan keskussairaalassa. Hänen tutkimustyötään yhdistää laaja-alainen kliinisen epidemiologian ja näyttöön perustuvan lääketieteen menetelmien soveltaminen urologisten ja muiden potilaiden hoitojen parantamiseksi.

Tikkisen tutkijauran alkoi virtsaamisoireiden epidemiologian tutkimuksella. Sittemmin Tikkinen ja hänen tutkimusryhmänsä ovat laajentaneet virtsaamisoireiden tutkimusta systemaattisiin katsauksiin ja meta-analyyseihin. Tikkinen toimi myös Euroopan urologiyhdistyksen miesten virtsaamisoireiden hoitosuosituksen jäsenenä 2012–2022.

Sittemmin Tikkisen johtama Clinical Urology and Epidemiology (CLUE) Working Group -tutkimusryhmä on tutkinut kirurgiaa ja lääketiedettä laaja-alaisesti.  Tutkimus keskittyy erityisesti leikkauksien komplikaatioiden, kuten veritulppien, verenvuotojen ja infektioiden vähentämiseen erityisesti meta-analyysien ja suurten, pragmaattisten satunnaistettujen kokeiden avulla.

Tikkisen johdolla Euroopan urologiyhdistys loi globaalisti ensimmäisen toimenpidepidekohtaisen veritulppien ja verenvuotojen estämiseen tähtäävän hoitosuosituksen. Suositus on rationalisoinut leikkauspotilaiden hoitoa kymmenissä maissa. Tikkisen ryhmä tekee vastaavaa tutkimusta paraikaa myös vatsaelinkirurgiassa ja gynekologiassa.

Tikkinen tutkii myös potilaiden arvoja ja valintoja, hoidon päätöksentekoa, sairauden määritelmää ja siihen kiinteästi liittyvää yli- ja alidiagnostiikkaa. Ryhmä on osallistunut myös suureen kansainväliseen Solidarity-tutkimukseen, jossa tutkitaan koronavirustaudin lääkehoitoja. Tikkisen johtama Solidarity Finland -tutkimus on toistaiseksi ainoa satunnaistettu covid-lääketutkimus, josta on julkaistu myös pitkäaikaisseurantatuloksia, esimerkiksi pitkittyneen koronan (long covid) suhteen. Tunnettuustyötä Tikkinen tekee myös Twitterissä, jossa hän on tunnettu keskustelija.