Kaija-Leena Kolho: Suolistotulehdukset yleistyvät länsimaissa nopeasti 

Suomalaisista jo lähes prosentti kärsii kroonisesta tulehduksellisesta suolistosairaudesta. Kaija-Leena Kolho jäljittää kollegoineen niitä, joilla on sairastumisriski.  

Mitä tutkit?  

Tutkin kroonista tulehduksellista suolistosairautta, IBD:tä (inflammatory bowel disease), joka on tuntemattomasta syystä yleistynyt länsimaissa erittäin nopeasti. Suomessa jo lähes prosentti väestöstä sairastaa tätä tautia. Pyrimme selvittämään taudin syntyyn liittyviä riskitekijöitä, ja tällä hetkellä lapsuusiän ruuansulatuskanavan mikrobiomi ja erityisesti suoliston bakteeristo ovat kiinnostukseni kohteena. 

Mihin ja miten oman tutkimuksesi aihe vaikuttaa?   

Yritämme löytää keinoja tunnistaa henkilöitä, joilla on suuri sairastumisriski, jotta voitaisiin tutkia, voidaanko IBD:hen sairastumista hillitä tai viivästyttää. Tavoitteenamme on myös kuvata suoliston mikrobiomin kehitystä lapsuusiässä, selvittää erityisesti antibioottien pitkäaikaisvaikutuksia ja miettiä, miten suoliston mikrobiomin palautuminen hoidon jälkeen turvataan. 

Mikä alallasi inspiroi sinua erityisesti juuri nyt?  

Tällä hetkellä olen innostunut uusista yhteistyöprojekteista ja siitä, että lapsuusiän mikrobiomin kehitystä ja siihen vaikuttavia tekijöitä selvittävä Helmi-tutkimuksemme on saanut hyvän vastaanoton. Perheet ovat hyvin sitoutuneet tutkimukseen, ja analysoimme parhaillaan ensimmäisiä tuloksia.   

Kaija-Leena Kolho on lastentautiopin professori lääketieteellisessä tiedekunnassa. 

Tutustu muihin uusiin professoreihin.

 

7.2.2023 Poistettu toimimaton linkki