Kahdeksalletoista Meilahdessa työskentelevälle tutkijalle Akatemian viisivuotinen hankerahoitus

Suomen Akatemian viisivuotinen hankerahoitus on myönnetty kahdeksalletoista Meilahden kampuksella työskentelevälle tutkijalle.

Viisitoista Meilahden kampuksella työskentelevää tutkijaa on saanut Suomen Akatemian biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimuksen toimikunnan (BTY) ja kolme tutkijaa kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunnan myöntämän viisivuotisen hankerahoituksen syyskuusta 2019 alkaen.  

Saadun rahoituksen suuruus vaihtelee 250 000 eurosta 550 000 euroon.

Syksyn 2018 haussa Akatemialla oli käytössä valtion lisäbudjetista osoitettu 25 miljoonan euron lisärahoitus, joka oli suunnattu nuoren tutkijasukupolven tutkijanuran edistämiseen. Akatemia jakoi tämän lisärahoituksen erityisen nuoren tutkijasukupolven akatemiarahoitushaun kautta.  

Akatemian luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikunta ei ole vielä tehnyt päätöstä oman tutkimusalueensa hankerahoituksesta.

Akatemiahankkeet Meilahden kampuksella (1.9.2019 – 31.8.2023):

 • Professori Janne Backman, HY: Glukuronidien ja muiden lääkeaineiden aineenvaihduntatuotteiden aiheuttamien vaarallisten lääkeyhteisvaikutusten välttäminen (PREDIMET)
 • Vanhempi tutkija Jarno Honkanen, HY: Varhaisen psykoosin taustamekanismit ja tulehduksellinen ilmiasu / Konsortio: HIGHPSY
 • Akatemiaprofessori Elina Ikonen, HY: Kolesterolin poisto lysosomeista ja varastointi lipidipisaroihin: säätely ajan ja paikan funktiona
 • Professori Seppo Meri, HY: Malaria: immuuniväistömekanismeista rokotteisiin
 • Dosentti Sampsa Matikainen, HY: Non-kanonisen kaspaasi-4 inflammasomin säätely ja toiminta
 • Professori Vesa Olkkonen, Lääketieteellinen tutkimuslaitos Minerva: Kalvokontaktit endoteelisoluissa: Lipidien kuljetuksen ja signaloinnin uudet alustat endoteelien aktivaatiossa ja angiogeneesissä
 • Professori Anu-Katriina Pesonen, HY: Uni tunteiden säätelijänä: REM-unen merkitys mielen hyvinvoinnissa
 • Dosentti Jukka Putaala, HUS: Salasyntyisen ennenaikaisen aivoinfarktin riskitekijät, genetiikka ja ennnuste / Konsortio Secreto
 • Professori Katri Räikkönen-Talvitie, HY: Mielenterveyden sikiöaikainen ohjelmoituminen - Glukokortikoidiset, Epigenomiset ja Genomiset Mekanismit
 • Dosentti Reetta Satokari, HY: Mikrobiston muokkaus haavaisen paksusuolitulehduksen ja pussiitin hoidossa
 • Tutkimusjohtaja Vladislav Verkhusha, HY: Development of near-infrared fluorescent indicators for neuronal activity

Nuoren tutkijasukupolven akatemiahankkeet Meilahden kampuksella (1.9.2019 – 31.8.2023):

 • Yliopistotutkija Kati Heinonen, HY: Raskausajan ja varhaislapsuuden D-vitamiinitasojen merkitys mielenterveyden kehittymiselle
 • Apulaisprofessori Liisa Kauppi, HY: Retrotransposonit munasarjasyövässä
 • Tutkijatohtori Svetlana Molchanova, HY: Patologisten hermoyhteyksien kehittyminen tarkkaavuus- ja yliaktiivisuushäiriössä sekä pakko-oireyhtymässä
 • Akatemiatutkija Satu Palva, HY: Lyhytkestoisen muistin ja työmuistin systeemitason hermostolliset mekanismit
 • Dosentti Jeroen Powels, HY: Herkistävä 'ei-immuunogeeninen' rintasyöpä ja immuuni tarkastuspiste inhibiittori
 • Dosentti Anne Salonen, HY: Lapsen suolistomikrobiston kehitys: Varhaiset vaikuttimet ja yhteydet kasvuun ja terveyteen nelivuotiaana
 • LT Anastasia Shulga, HUS: Synkronoitu magneetti- ja sähköstimulaatio - pareesin ja paralyysin uusi hoitomuoto

 

25.1.2023 Poistettu toimimattomat linkit