Juha Tuominen on lääketieteellisen tiedekunnan Vuoden Alumni 2022

Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan Vuoden Alumni vuonna 2022 on sisätautiopin erikoislääkäri ja dosentti, HUS Helsingin yliopistollisen sairaalan entinen toimitusjohtaja Juha Tuominen. Valinta julkistettiin tiedekunnan vuosipäivänä 26.1.2022.

Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan Vuoden Alumni -tunnustus on myönnetty jo vuodesta 2011 lähtien. Ehdokasasetteluun pyydettiin tiedekunnan alumnia, joka on tehnyt yhteiskunnallisesti merkittävää työtä ja kehittänyt lääketieteellisen tiedekunnan alojen vuorovaikutusta yhteiskunnassa.

Vuoden alumni Juha Tuominen on tuonut oman työnsä ja uransa kautta lisäarvoa lääketieteelliselle tiedekunnalle, vaikuttanut yhteiskunnallisesti ja vahvistanut samalla alumniuden siltaa.

–  Iloinen yllätys, tuli puskan takaa. Mieluinen erityisesti siksi, että olen aina arvostanut yliopistoa ja lääketieteellistä tiedekuntaa, Tuominen iloitsee.

Oman alma materinsa, Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan opiskeluaikoja Tuominen muistelee lämmöllä. Jo opintojensa aikana hän oli aktiivinen järjestötoimija. Yliopiston yhteisöllisyys ja sen verkostojen merkitys ovat kantaneet myös opintojen jälkeen työelämässä.

–  Varhaisimmat muistot toki ovat opiskeluajalta. Olin monta kautta tiedekuntaneuvostossa. Ensimmäinen tiedekuntaneuvostoni oli varsin iso, ja alkuun tietysti ihmettelin päätöksentekoa, siis paljoja pitkiä puheenvuoroja mutta kovin teknisluonteisia kokouksia. Otin kuitenkin rohkeasti kantaa, olin jo järjestötoiminnassa koulittu, ja sain jollakin esityksistäni jopa päätösehdotuksia muutettua, Tuominen kertoo.

Lääketiede yhteistyön ytimessä

Tuominen työskenteli vuosina 2018–2021 HUSin toimitusjohtajana. Helsingin yliopisto ja HUS muodostavat yhdessä Suomen erikoistuneimman ja koulutustarjonnaltaan laajimman lääketieteellisen yksikön.  Tuomisen johtajakauden aikana lääketieteellisen tiedekunnan ja HUSin yhteistyö tiivistyi entisestään. Yliopistoyhteistyö kirjattiin tällöin osaksi HUSin strategiaa. Juha Tuominen näkee yhteiset periaatteet tärkeänä asiana.

–  Yhteistyö näkyi konkreettisesti ja yhdessä dekaanin kanssa sitä kaitsimme. Saimme sovittua muun muassa periaatteet yhteisen logon käyttöön ja yhteiseen brändiin. Kuulostaa vähäiseltä, mutta on todella iso asia, Tuominen huomauttaa.

–  Tiedeyhteistyö on tietysti kaiken a ja o, ja mielestäni se sujuu hyvin, hän painottaa.

Tulevaisuuden näkymät ovat Tuomisen mielestä työntäyteiset. Yhdessä työskentely lääketieteen kentällä kasvaa, Tuominen pohtii.

–  Lääketieteellinen tiedekunta ja HUS ovat käytännössä toisistaan riippuvaisia, ja molempien menestys tukee toista. Sote-alueiden raamirahoituksen siirtyminen valtiolle uhkaa tutkimuksen rahoitusta, ja yliopistollisuuden asema sote-uudistuksessa ovat asioita, joiden edestä on tehtävä mittavasti työtä, Tuominen korostaa.