Jatkorahoitusta kolmelle Helsingin yliopiston lääketieteen tutkimushankkeelle Tieteellä terveyteen -ohjelmasta

Helsingin yliopiston lääketieteellisestä tiedekunnasta on valittu professori Satu Mustjoen, Kirsi Pietiläisen ja Sampsa Vanhatalon hankkeet jatkokaudelle Tieteellä terveyteen -akatemiaohjelmaan (TERVA). Ohjelman tavoitteena on kehittää merkittävien kansansairauksien hoitoa.

TERVA-ohjelma korostaa tieteellisen tutkimuksen merkitystä kansanterveydellisten haasteiden ratkaisemisessa. Se tavoittelee rohkeita, uusia tutkimusavauksia kansansairauksista aiheutuvien terveysongelmien ratkaisemiseksi.

Tutkimuksella täsmällisempää diagnostiikkaa ja yksilöllisempää hoitoa

Ohjelman jatkokaudelle valittiin Helsingin yliopistosta hankkeet, joissa tutkitaan muun muassa reumatautien hoitoa, lihavuuden hoitokeinoja ja imeväisikäisten aivotoiminnan diagnostiikkaa.

Jatkorahoitusta saaneessa professori Satu Mustjoen johtamassa konsortiossa tutkitaan reuman syntymekanismeja. Tulosten pohjalta on tarkoitus luoda uusia, entistä tehokkaampia ja paremmin siedettyjä hoitomuotoja. Tutkijat ovat yhteistyössä reumalääkärien kanssa kehittäneet lääkehoitojen sivuvaikutuksia ennustavan laskennallisen mallin. Tutkimustulokset mahdollistavat tulevaisuudessa reumatautien yksilöllisemmän diagnosoinnin ja hoidon. Tulokset hyödyttävät sekä potilaita että yhteiskuntaa.

Professori Kirsi Pietiläisen vetämässä tutkimuskokonaisuudessa kehitetään uusia, yksilöllisiä lihavuuden hoitokeinoja. Tavoitteena on luoda työkalu, jolla voidaan ennustaa laihdutuksen onnistumista ja räätälöidä vaikuttavaa hoitoa. Työkalu perustuu kudosten mitokondrioiden tehomittaukseen. Tutkimusryhmä on havainnut mitokondrioiden energia-aineenvaihdunnan ennustavan laihdutuksessa onnistumista.

Kolmas rahoitettava hanke kehittää ratkaisuja imeväisikäisen varhaisen aivotoiminnan diagnostiikkaan, etämonitorointiin ja hoidon seurantaan. Konsortiota johtaa professori Sampsa Vanhatalo. Hankkeessa on kehitetty älyvaatteita, joiden avulla lapsen neurologiset poikkeamat voidaan todeta luotettavammin ja tarkemmin kuin ennen, ja kuntouttaminen voidaan aloittaa varhaisemmin.

Rahoituspäätöksiin vaikuttivat muun muassa tutkimuksen innovatiivisuus ja uutuusarvo

TERVA-ohjelman ensimmäinen rahoituskausi oli kolme vuotta. Jatkokaudelle valittuja hankkeita rahoitetaan vielä kaksi vuotta. Tärkeimmät kriteerit jatkorahoituksen saamiseksi olivat tutkimushankkeen tähänastinen edistyminen, tutkimuksen tieteellinen laatu, innovatiivisuus, uutuusarvo ja vaikuttavuus sekä miten hanke toteuttaa ohjelman tavoitteita. Hakemukset arvioitiin kansainvälisessä vertaisarviointipaneelissa.

Suomen Akatemia ja Lastentautien tutkimussäätiö, Suomen Lääketieteen säätiö sekä Suomen Aivosäätiö rahoittavat konsortioita yhteensä 3,45 miljoonalla eurolla.

Lue lisää Tieteellä terveyteen -ohjelman tavoitteista ohjelman sivuilta.

 

30.1.2023 Korjattu toimimaton linkki