Helsinki One Health -päivä 2.11. Tiedekulmassa

Helsinki One Health -päivässä 2.11. Helsingin yliopiston tutkijat keskustelevat Tiedekulmassa ruokaturvallisuudesta, translationaalisesta lääketieteestä sekä eläinten terveydestä ja hyvinvoinnista.
HOH Helsinki One Health

Yhteinen terveys – englanniksi One Health – -ajattelu näkee ihmisen osana eliökuntaa ja terveyden näiden yhteisenä asiana. HOH Helsinki One Health on tuore yhteisen terveyden tutkimuksen verkosto, joka perustettiin tukemaan ja koordinoimaan alan tutkimusta Helsingin yliopistossa. Yhteinen terveys on yksi yliopiston profiloitumisaloista, ja verkostolle suunnattiin mittava rahoitus toiminnan käynnistämiseen.