Harjun terveydelle oikeus kouluttaa erikoislääkäreitä

Päijät-Hämeen alueella sosiaali- ja terveyspalveluja tuottavalle Harjun terveydelle on myönnetty oikeus toimia erikoislääkärien kouluttamispaikkana. Helsingin yliopisto, HUS Perusterveydenhuollon yksikkö ja Harjun terveys ovat sopineet asiasta tänään.

Helsingin yliopiston lääketieteellisellä tiedekunnalla on aiemmin ollut sopimus lääkärien koulutusoikeuksista Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän kanssa. Vuoden 2021 alusta alkaen sosiaali- ja terveyspalveluita on alueella tuottanut Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän ja Mehiläisen yhteisyritys Harjun terveys. Aiempi kuntayhtymän koulutusoikeus ei sellaisenaan siirtynyt Harjun terveydelle vaan koulutusoikeuksista oli sovittava erikseen.

– Olemme arvioineet Harjun terveyden edellytykset tarjota yksiköissään laadukasta erikoislääkärikoulutusta ja todenneet kriteerien täyttyvän, lääketieteellisen tiedekunnan johtaja, dekaani Risto Renkonen sanoo.

– Olen ylpeä siitä, että laadukas ja laaja erikoistuvien lääkäreiden koulutus voi Harjun terveydessä jatkua. Meillä on Helsingin yliopiston kanssa yhteinen tavoite tuottaa laadukasta erikoistuvien lääkäreiden koulutusta, tukea työssä oppimista ja kouluttaa Suomeen ammattitaitoisia lääkäreitä. Laajoilla koulutusoikeuksilla on myös merkitys koko Päijät-Hämeen alueelle ja sen houkuttelevuudelle lääkäreiden näkökulmasta, Harjun terveyden johtava lääkäri Hanna Suurmunne kommentoi.

Erikoislääkärikoulutuksen tavoitteena on antaa lääkärille valmiudet suunnitella ja toteuttaa erikoisalansa sairauksien ehkäisyä ja hoitoa.

Harjun terveyden koulutusoikeus koskee seuraavia lääketieteen koulutusjaksoja: yleislääketieteen erikoislääkärikoulutuksen terveyskeskuskoulutus, erikoislääkärikoulutukseen kuuluva kaikkien erikoisalojen yhteinen, yhdeksän kuukauden terveyskeskuskoulutusjakso sekä yleislääketieteen erityiskoulutukseen (YEK) sisältyvä muu työkokemus, jonka kesto on enintään 6 kuukautta.

Lisätietoja

Risto Renkonen, dekaani, Helsingin yliopisto
puh. 02941 25110
risto.renkonen@helsinki.fi

Hanna Suurmunne, johtava lääkäri, Harjun terveys
puh. 040 841 8968     
hanna.suurmunne@mehilainen.fi