Hakuilmoitus: Pehr Oscar Klingendahlin apurahat röntgenologisen tutkimuksen tukemiseen

Apurahaa tukemaan röntgenologista tutkimusta voi hakea 1.3.-12.4.2024. Rahoitushaku: Pehr Oscar Klingendahlin Säätiön apuraha röntgenologisen tutkimuksen tukemiseen.

Apurahoja voidaan myöntää lääketieteen kandidaateille, jotka jatkavat opintojaan Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa ja henkilöille, jotka suoritettuaan lääketieteen lisensiaatin tutkinnon harjoittavat röntgenologista tutkimusta. Hakijalla tulee olla affiliaatio Helsingin yliopistoon. Apuraha on tarkoitettu tukemaan röntgenologista tutkimusta ja sitä voidaan käyttää ulkomaisiin tutkimusmatkoihin, tutkimustyössä tarvittavan apuhenkilökunnan palkkaamiseen sekä alan kirjallisuuden ja tarvittavien laboratoriovälineiden hankkimiseen.

Lääketieteelliselle tiedekunnalle osoitetut kirjalliset hakemukset, joihin on liitettävä ansioluettelo, selvitykset hakijan muista ansioista sekä suunnitelma apurahan käytöstä ja sen turvin tehtävästä tieteellisestä tutkimustyöstä, on jätettävä lääketieteellisen tiedekunnan hallintopalveluihin 12.4.2024 klo 16.00 mennessä.

Hakemusasiakirjat tulee lähettää sähköisessä muodossa yhtenä pdf-tiedostona osoitteeseen: hy-ypa-tutto-jotu-meilahti(at)helsinki.fi.

Valitsijalautakunnan päätökset apurahojen jaosta ilmoitetaan hakijoille henkilökohtaisesti viikolla 21.