Hakuilmoitus: Apurahaa ammattitautien ja tapaturmavammojen hoidon ja kuntoutuksen tieteelliseen tutkimukseen

Apurahaa tapaturmavammojen ja ammattitautien hoidon ja kuntoutuksen vaikuttavuustutkimukseen sekä näistä vammoista ja sairauksista aiheutuvan työkyvyn aleneman tutkimukseen voi hakea 1.11.-15.12.2023.
Rahoitushaku: Finanssiala ry:n, Tapaturmavakuutuskeskuksen ja Liikennevakuutuskeskuksen lahjoituksesta rahoitetaan tieteellistä terveystutkimusta

Finanssiala ry, Tapaturmavakuutuskeskus ja Liikennevakuutuskeskus tukevat lahjoituksellaan Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan kautta Suomessa tehtävää tieteellistä terveystutkimusta, joka keskittyy erityisesti tapaturmavammojen ja ammattitautien hoidon ja kuntoutuksen vaikuttavuustutkimukseen sekä näistä vammoista ja sairauksista aiheutuvan työkyvyn aleneman tutkimukseen. Rahoitettavan tutkimuksen tulee olla käytännönläheistä ja pitkäjänteistä, ja kansallinen tutkimusyhteistyö katsotaan hakemuksen eduksi. Rahoituksesta päätettäessä otetaan huomioon tutkimuksen hyödynnettävyys työtapaturmissa ja liikenteessä aiheutuneiden vammojen ja ammattitautien hoidossa ja kuntoutuksessa.

Rahoitusta voi hakea enintään 50 000 € /vuosi. Rahoituksen voi käyttää tutkijoiden apurahoihin ja tutkimuksen suorittamiseen liittyviin kuluihin, mutta ei palkkoihin. Rahoitus myönnetään 1–2 vuodeksi kerrallaan. Hakemuksen voivat lähettää yksittäiset tutkijat, tutkijayhteisöt tai tutkimusryhmät.

Ensimmäinen rahoituskausi alkaa rahoituspäätöspäivästä ja päättyy 31.12.2024. Vuoden 2024 tutkimusapuraha tulee ehdottomasti käyttää 31.12.2024 mennessä. Rahoitusta saaneet sitoutuvat toimittamaan yhden sivun mittaisen raportin tuloksista ja varojen käytöstä vuosittain, ensimmäisen kerran tammikuun 2025 loppuun mennessä.

Hakemukset arvioi lääketieteellisen tiedekunnan nimeämä työvaliokunta, jonka jäsenet edustavat eri yliopistoja ja asiantuntijaorganisaatioita. Lääketieteellisen tiedekunnan dekaani tekee päätöksen apurahan saajista työvaliokunnan esityksestä helmikuussa 2024. Päätös ilmoitetaan kaikille hakijoille.

Tutkimuksen suorittamiseen osallistuvien tutkimusryhmien/tutkijoiden vastuulla on huolehtia tutkimukseen liittyvistä eettisistä menettelyistä sekä toimia niiden mukaisesti. Tutkijoiden on itse huolehdittava eläke- (Mela), vero- ja muista apurahaan liittyvistä velvoitteista ja ilmoituksista. (Lisätietoja Melan verkkosivuilla mela.fi).

Haku avautuu 1.11.2023. Hakemukset pyydetään toimittamaan e-lomakkeella 15.12.2023 klo 23.59 mennessä. Puutteellisia tai myöhästyneitä hakemuksia ei huomioida. Siirry e-lomakkeeseen tästä. (Huom. linkki avautuu 1.11.2023.)

Hakemukseen liitetään (pdf-tiedostona):

  • Tutkimussuunnitelma (enintään 10 sivua, sisältäen osiot 1. Tarkoitus ja tavoitteet, 2. Toteutus, 3. Tutkimusryhmä ja yhteistyötahot, 4. Vastuullinen tiede, 5. Yhteiskunnalliset vaikutukset ja vaikuttavuus, 6. Lähdeluettelo)
  • Rahoitussuunnitelma (vapaamuotoinen)
  • Tutkimuksesta vastaavan henkilön (TVH) ansioluettelo (CV, 2-4 sivua) ja julkaisuluettelo (10 tärkeintä julkaisua 5 vuodelta).

Hakemusten arvioinnin kriteerit: hakemus kohdistuu rahoitushaussa ilmoitettuihin sisältöihin ja tutkimus tuottaa vaikuttavuutta erityisesti hoidon ja kuntouksen kehittämiseen sekä työkyvyn edistämiseen. Muita arviointikriteereitä; tutkimussuunnitelmassa kuvatun tutkimuksen tieteellinen laatu, innovatiivisuus ja uutuusarvo tiedeyhteisössä, hakijan tai tutkimusryhmän pätevyys hankkeen toteuttamiseksi, tutkimussuunnitelman toteuttamiskelpoisuus (mukaan luettuna tutkimuseettiset kysymykset) sekä tutkimusympäristön ja yhteistyöverkostojen laatu.

Lisätietoja

Helsingin yliopiston tutkimuspalveluiden asiantuntija Mila Hyytinen (mila.hyytinen@helsinki.fi).