Hae lääketieteellisen tiedekunnan dekaaniksi

Lääketieteellinen tiedekunta hakee dekaania johtamaan tiedekunnan toimintaa ja tukemaan rehtoria yliopiston johtamisessa 1.1.2024 alkaen enintään viideksi vuodeksi.

Lääketieteellinen tiedekunta edistää korkeatasoista tieteellistä tutkimusta ja vastaa tutkimukseen perustuvasta lääketieteen, hammaslääketieteen, psykologian ja logopedian perusopetuksesta sekä niiden jatko- ja täydennyskoulutuksesta. Tiedekunta vastaa myös translationaalisen lääketieteen (TransMed) ja terveydenhuollon kehittämisen maisteriohjelmista, ja järjestää psykoterapeuttikoulutusta, joka on terveydenhuollon ammattihenkilöstön jatkokoulutukseen verrattavaa täydennyskoulutusta. Opetus- ja tutkimustoiminnan ohella tiedekunta toimii terveydenhuollon merkittävänä asiantuntijaorganisaationa ja yhteiskunnallisena vaikuttajana, ja osallistuu alan eettiseen keskusteluun. Tiedekunnan päämääränä on pysyä tutkimuksessa maailman parhaiden lääketieteellisten tiedekuntien joukossa ja vakiinnuttaa ja vahvistaa asemaansa lääketieteellisen opetuksen huippuyksikkönä. 

Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta muodostaa yhdessä Helsingin yliopistollisen sairaalan ja Helsinki Institute of Life Science (HiLIFE) kanssa Akateemisen lääke- ja biolääketiedekeskittymän, ja lukeutuu Euroopan 10 ja maailman 50 parhaan lääketiedekampuksen joukkoon.

Dekaanina johdat tiedekunnan toimintaa yliopiston strategiaan ja arvoihin nojaten. Vastaat tiedekunnan tehtävien, toimintojen ja koulutusohjelmien tuloksellisesta, taloudellisesta ja tehokkaasta toiminnasta. Valmistelet ja toteutat tiedekuntaneuvoston päätökset ja vastaat tiedekunnan henkilöstö- ja talousasioista sekä tiedekunnan hallinnassa olevasta omaisuudesta. Varmistat tiedekuntasi menestymisen yliopiston arvojen mukaisesti. Huomioit myös yliopiston rahoitusmallin indikaattorit. Dekaanina osallistut myös yliopiston yhteisten tehtävien johtamiseen rehtorin tukena. Edistät toimillasi aina sekä yliopiston että oman tiedekuntasi etua sekä toimit läheisessä yhteistyössä Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin ja hyvinvointialueiden kanssa. Työskentelet suoraan yliopiston rehtorin alaisuudessa.
 
Dekaanin tehtävä edellyttää strategista ja tulevaisuuslähtöistä näkemystä tiedekunnan ja yliopiston kehittämiseen. Onnistunut yhteistyö tiedekunnan, koko yliopistoyhteisön, yliopiston johtajien sekä sidosryhmien kanssa perustuu vuorovaikutteisuuteen, avoimuuteen, kollegiaalisuuteen sekä tavoitteellisuuteen. 

Dekaanilta edellytetään talous- ja henkilöstöjohtamisen taitoa, johtamiskykyä, esihenkilötaitoja sekä halua kehittyä johtajana. Dekaanilla tulee olla yliopistomaailman tuntemusta sekä kokemusta tiedekunnan piiriin kuuluvan tieteenalan johtamisesta.  Valintaa tehtäessä arvostetaan tutkimus- ja koulutuspoliittista näkemyksellisyyttä, kokemusta opetustoiminnasta sekä aktiivisuutta tieteenalan kansallisessa ja kansainvälisessä yhteistyössä. Arvostamme näkemyksellisyyttä yhdenvertaisuuteen ja yhteisöllisyyteen liittyvissä asioissa yliopiston kansainvälisessä toimintaympäristössä.  Tehtävässä tarvitaan suomen, ruotsin ja englannin kielen taitoa. Yliopisto tukee valittua henkilöä tarvittaessa suomen kielitaidon vahvistamisessa ensimmäisen vuoden aikana.

Dekaaniksi valittavalta edellytetään tohtorin tutkintoa ja dekaanin tehtävien hoitamiseksi tarvittavaa kykyä ja ammattitaitoa. Lisäksi edellytetään käytännössä osoitettua, esimerkiksi vastuullisessa akateemisessa johtamistehtävässä hankittua, hyvää johtamistaitoa. 
 
Hakuaika päättyy 18.9.2023.

Helsingin yliopisto toivoo hakijoita monipuolisesti eri sukupuolten edustajista, kieli- ja kulttuuritaustoista sekä vähemmistöistä.

TULE KANSSAMME TEKEMÄÄN TYÖTÄ MAAILMAN PARHAAKSI – YHDESSÄ!
Lääketieteellinen tiedekunta: https://www.helsinki.fi/fi/laaketieteellinen-tiedekunta
#helsinkiunicareers