Eteläinen syöpäkeskus on perustettu HYKS-sairaanhoitoalueelle

Eteläisen syöpäkeskuksen eli FICAN Southin tarkoitus on syövän ehkäisyn, diagnostiikan, hoidon ja kuntoutuksen sekä syöpätutkimuksen integrointi ja kehittäminen Etelä-Suomen alueella.

FICAN South on perustettu HUS:iin HYKS-sairaanhoitoalueelle. Sopimus allekirjoitettiin helmikuussa ja sopijapuolet ovat HUS, Helsingin yliopisto, Carea, Eksote ja PHHYKY. 

 FICAN Southin vs. osa-aikaisena johtajana toimii HYKS Syöpäkeskuksen tutkimusjohtaja Panu Jaakkola vuoden loppuun asti nykyisen johtajan Tuula Helanderin siirtyessä täksi ajaksi sosiaali- ja terveysministeriöön (STM). 

Suomen Syöpäinstituutin Säätiö luovutti maaliskuussa 2009 STM:lle aloitteen syövän hoidon ja tutkimuksen järjestämiseksi Kansalliseksi syöpäkeskukseksi. Eteläisen alueen eli Hyksin erityisvastuualueen syöpäkeskus FICAN South on yksi viidestä yliopistollisiin keskussairaaloihin perustettavista kansallisen syöpäkeskuksen (FICAN) alueellisista syöpäkeskuksista. Muita alueellisia syöpäkeskuksia ovat FICAN East, FICAN Mid, FICAN North ja FICAN West. 

Alueellisten keskusten toimintaa koordinoiva yksikkö on tarkoitus perustaa vuoden 2018 loppuun mennessä HUS:iin. Kansallinen syöpäkeskuksen tehtävänä on edistää yhdenvertaisen, ajantasaisen ja laadukkaan syövänhoidon toteutumista. 

Lisätietoja:

Panu Jaakkola vs. tutkimusjohtaja HYKS Syöpäkeskus 

puh. 040 574 9253 

panu.jaakkola@hus.fi