B3-vitamiini nikotiiniamidiribosidista on hyötyä lihasten mitokondrioille ja suoliston mikrobistolle

B3-vitamiini nikotiiniamidiribosidilla (NR) on tutkimuksessa todettu olevan suotuisia vaikutuksia lihasten mitokondrioihin ihmisillä. Mitokondrioiden toimintahäiriöitä ei vielä nykyisin voida hoitaa. Löydös kannustaa selvittämään, voisiko tämä B3-vitamiini toimia jopa potentiaalisena lääkevaihtoehtona niihin.

Helsingin yliopiston tuoreessa kaksostutkimuksessa selvisi, että B3-vitamiini NR pitkäaikaisesti annettuna lisäsi solujen energialaitosten eli mitokondrioiden määrää lihaksessa. Sen lisäksi NR paransi suoliston bakteerikannan koostumusta ja lisäsi veren NAD+-pitoisuuksia ihmisillä.

B3-vitamiinin eri muodot, kuten niasiini, nikotiiniamidi ja NR, tehostavat solujen energia-aineenvaihduntaa, koska ne toimivat solujen mitokondrioille tärkeän NAD+-molekyylin esiasteina.

– NAD+-esiasteita tutkitaan tällä hetkellä maailmanlaajuisesti erittäin aktiivisesti, koska NR:n on havaittu jyrsijöillä lisäävän mitokondrioiden toimintaa sekä lieventävän metabolista oireyhtymää ja lihavuutta, apulaisprofessori Eija Pirinen kertoo.

On kuitenkin ollut epäselvää, onko NR:llä edullisia vaikutuksia mitokondrioihin ja metaboliseen terveyteen ihmisillä.

– Tutkimuksemme osoitti NR:n hyödylliset vaikutukset NAD+-aineenvaihduntaan, ja erityisesti lihasten mitokondrioihin sekä ulostemikrobistoon ensimmäistä kertaa ihmisillä, Pirinen kertoo.

Tutkimukseen osallistuneilta identtisiltä kaksosilta kerättiin veri-, rasva-, lihas- ja ulostenäytteet ennen ja jälkeen NR-lisän. Näytteitä analysoitiin muun muassa mittaamalla veren NAD+:n aineenvaihduntatuotteita, tutkimalla kudosten mitokondrioiden määrää ja määrittämällä ulostenäytteiden mikrobikoostumusta.  

Vaikutukset todettiin sekä hoikemmilla että painavammilla kaksosilla. NR-lisästä voivat siis todennäköisesti hyötyä kaikki ihmiset painosta riippumatta.

Tulevaisuuden lääke mitokondrioiden ja suoliston mikrobiston häiriöiden hoitoon?

NR:n havaittiin vaikuttavan myös moniin lihaskudoksen toimintoihin. Se lisäsi lihaksen kantasolujen erilaistumista lihassoluiksi ja muokkasi geenien ilmentymistä säätelemällä DNA:han kiinnittyneiden metyyliryhmien määrää eli DNA:n metylaatiota.

Tulosten perusteella NR-lisä vaikuttaakin lupaavalta vaihtoehdolta tutkittavaksi taudeissa, joille on tyypillistä suoliston mikrobiomin epätasapaino tai lihaksen mitokondrioiden toimintahäiriö, kuten sarkopeniassa eli ikääntymiseen liittyvässä lihaskadossa. Seuraavaksi NR:n pitkäaikaiskäyttöä tulisi tutkimuksen tekijöiden mukaan tutkia lisää kliinisissä kokeissa - tosin harkiten valikoiduilla potilailla, koska NR:n todettiin heikentävän insuliiniherkkyyttä.

– Tämä on suuri edistysaskel B3-vitamiinien kehitystyössä lääkekäyttöön. Tämän tutkimuksen perusteella ymmärrämme paremmin NR:n pitkäaikaisia vaikutuksia, kun aiemmissa tutkimuksissa NR-lisää on käytetty vai lyhyen aikaa, professori Kirsi Pietiläinen Helsingin yliopistosta toteaa.­

Tutkimus on julkaistu Science Advances -lehdessä.

Alkuperäinen artikkeli: Lapatto H, Kuusela M, Heikkinen A, Muniandy M, van der Kolk BW Gopalakrishnan S, Pöllänen N, Sandvik M, Schmidt MS, Heinonen S, Saari S, Kuula J, Hakkarainen A, Tampio J, Saarinen T, Taskinen M-R, Lundbom N, Groop P-H, Tiirola M, Katajisto P, Lehtonen M, Brenner C, Kaprio J, Pekkala S, Ollikainen M, Pietiläinen KH and Pirinen E. Nicotinamide riboside improves muscle mitochondrial biogenesis, satellite cell differentiation and gut microbiota in a twin study. Sci. Adv. doi/10.1126/sciadv.add5163

Lisätietoja

Eija Pirinen, apulaisprofessori, Oulun yliopisto ja Helsingin yliopisto

eija.pirinen@helsinki.fi

Kirsi Pietiläinen, kliinisen metabolian Gyllenberg-professori, Helsingin yliopisto ja HUS Helsingin yliopistollinen sairaala

kirsi.pietilainen@helsinki.fi