Apurahoja tapaturmavammojen tutkimukseen - tavoitteena vaikuttavampi hoito

Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta on myöntänyt apurahoja tutkimushankkeille, joissa selvitetään erilaisten vammojen hoidon ja kuntoutuksen vaikuttavuutta. Apurahat perustuvat Finanssiala ry:n, Liikennevakuutuskeskuksen ja Tapaturmavakuutuskeskuksen lahjoitukseen Helsingin yliopistolle.

Vakuutusalan rahoittamia apurahoja myönnettiin tutkimushankkeille, jotka tuottavat tietoa erityisesti tapaturmavammojen ja ammattitautien hoidon ja kuntouksen kehittämiseen sekä työkyvyn edistämiseen. Rahoitetuilta tutkimuksilta edellytettiin käytännönläheisyyttä ja pitkäjänteisyyttä.

Tutkittua tietoa hoidon ja kuntoutuksen hyödyistä

Kaksivuotisia apurahoja myönnettiin kolmelle hankkeelle.

Professori Ilkka Helenius Helsingin yliopistosta ja HUS Helsingin yliopistollisesta sairaalasta sai rahoitusta (15 000 + 15 000 €) tutkimukseen, joka keskittyy lasten raajamurtumien hoidon tehon vertailuun, erityisesti totunnaisen kipsaus- tai kantosidehoidon ja leikkaushoidon välillä.

Professori Ville Mattilalle Tampereen yliopistosta myönnettiin apuraha (40 000 € + 35 000 €) tutkimukseen, joka selvittää mm. fysioterapian tehoa verrattuna leikkaukseen rannevammojen hoidossa.

HUS Helsingin yliopistollisen sairaalan ylilääkäri, linjajohtaja Mika Paavolan vetämälle tutkimushankkeelle myönnettiin rahoitusta (45 000 € + 30 000 €) tutkimukseen, jossa verrataan kirurgista ja ei-kirurgista hoitoa aikuisten olkavarren murtumissa (FISH, The Finnish Shaft of the Humerus Study).

Päätöksen apurahojen saajista teki lääketieteellisen tiedekunnan dekaani tiedekunnan nimeämän työvaliokunnan esityksen pohjalta.

– Terveyspalvelujärjestelmämme on kyettävä tuottamaan palveluja aina vain kustannustehokkaammin. On tärkeää löytää keinoja, jotka auttavat kohdentamaan terveydenhuollon resursseja niin yksilön kuin yhteiskunnankin näkökulmasta tarkoituksenmukaisesti ja tutkimusnäyttöön perustuen, sanoo lääketieteellisen tiedekunnan dekaani Anne Remes.

Lämpimät onnittelut apurahan saajille!

Finanssiala ry, Tapaturmavakuutuskeskus ja Liikennevakuutuskeskus lahjoittavat apurahoja lääketieteellisen tiedekunnan kautta tapaturmavammojen ja ammattitautien hoidon ja kuntoutuksen tieteelliseen vaikuttavuustutkimukseen viiden vuoden ajan vuosina 20212025. Lahjoitus on yhteensä 1,5 miljoonaa euroa.