70 vuotta logopediaa yliopistossa

70 vuotta logopediaa Helsingin yliopistossa / 70 years logopedics at the University of Helsinki

Aika / Time: Perjantai / Friday 17.3.2017

Paikka / Place: Helsinki, Haartman-instituutti, ls. 1 (Haartmaninkatu 3)

OHJELMA / PROGRAM

12.30      Dekaani / Dean Risto Renkonen: Avaus / Opening words

12.45      Prof. Kaisa Launonen: Logopedian opetus ja tutkimus Helsingin yliopistossa / Teaching and research in logopedics at the University of Helsinki

13.15      Prof. Pam Enderby: The past and present in speech-language pathology

14.15      Kahvi / Coffee

14.45      Prof. Martti Vainio: Puhe ilmiönä ja tutkimuskohteena / Speech as a phenomenon and as an object of research

15.15      Prof. emerita Anu Klippi: Logopedia – ammatillisesta toiminnasta tieteenalaksi / Logopedics – from a profession to a discipline.

16.00      Kuohuviiniä juhlan kunniaksi / Sparkling wine to celebrate the 70th Anniversary

Ilmoittautuminen tapahtumaan. / Register for the event.