Tutkimusalueet

Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti (Krimo), entinen Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos, on Helsingin yliopiston yhteydessä toimiva tutkimusinstituutti, jossa harjoitetaan kriminologista ja oikeuspoliittista tutkimusta ja seurantaa. Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutista annetun lain (1139/2007) mukaan instituutin tehtävänä on:

harjoittaa riippumatonta kriminologista ja muuta oikeuspoliittista tutkimusta ottaen huomioon oikeusministeriön ja yhteiskunnan tietotarpeet;

seurata ja analysoida rikollisuutta, rikollisuuden kontrollin ja seuraamusjärjestelmän toimintaa, oikeusoloja ja lainsäädännön vaikutuksia sekä raportoida niiden kehityspiirteistä; ja

ylläpitää sille laissa säädettyjen tehtävien hoitamiseksi tarvittavia tutkimusrekistereitä.

Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti liittyi osaksi Helsingin yliopiston valtiotieteellistä tiedekuntaa vuoden 2015 alussa. Instituutti toimii osana sosiaalitieteiden laitosta.

Instituutin historia ulottuu vuoteen 1963, jolloin oikeusministeriön alaisuuteen perustettiin Kriminologinen tutkimuslaitos. Tutkimus- ja selvitystoiminnan laajentuessa laitoksen nimi muutettiin Oikeuspoliittiseksi tutkimuslaitokseksi (OPTL), jonka nimisenä laitos tunnettiin vuoteen 2014 asti. Laitos siirrettiin vuoden 2015 alusta Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan yhteyteen osana valtion sektoritutkimusuudistusta