Rikollisuustilanne 2016 julkaistu

Vuonna 2016 poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tuli noin 488 000 rikosta, mikä on kaksi prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Sen lisäksi vuonna 2016 kirjattiin noin 335 000 liikennerikkomusta, mikä on puolestaan neljä prosenttia enemmän kuin edellisvuonna.

Poliisin tietoon tulleiden rikosten määrä on 1990-luvun alusta lähtien vähentynyt. Eri rikoslajeissa kehitys on ollut kuitenkin osittain erisuuntaista. Varkausrikoksissa väheneminen on ollut miltei yhtäjaksoista. Petosrikosten ja varsinkin maksukorttipetosten määrä on sitä vastoin lisääntynyt. Ilmi tulleiden pahoinpitelyrikosten määrä kasvoi 2010-luvulle saakka. Viitenä viimeisenä vuotena poliisin tietoon tulleiden pahoinpitelyrikosten määrä on kuitenkin vähentynyt melko selvästi. Väestölle suunnattujen uhritutkimusten perusteella väkivallan määrä on pysynyt pitkään suunnilleen samalla tasolla, kun otetaan huomioon sekä poliisin tietoon tullut että piiloon jäänyt rikollisuus. Henkirikosten määrä on 1990-luvun puolivälistä alkaen vähentynyt ja on nyt alhaisemmalla tasolla kuin koko itsenäisyyden aikana. Poliisin tietoon tulleiden raiskausrikosten määrä on noin puolitoistakertaistunut viimeisen 10 vuoden aikana. Näidenkin rikosten kasvu on viimeisen viiden vuoden aikana tasaantunut.

Rattijuopumusten määrä on vähentynyt noin kolmanneksen 25 vuodessa. Liikennerikkomusten määrä alkoi voimakkaasti kasvaa sen myötä, kun poliisi otti käyttöön 2000-luvulla automaattisen ylinopeuksia mittaavan kameravalvonnan. Liikennerikosten määrä on kuitenkin viime vuosina kääntynyt selvään laskuun.

Rikollisuuden määrän ja rakenteen muutoksiin ovat viime vuosikymmeninä vaikuttaneet väestön vanhentuminen, erityisesti tietotekniikan kehityksestä johtuva rikostilaisuuksien lisääntyminen ja muuntuminen, maahanmuutto ja valtioiden välisten rajanylitysten helpottuminen. Rikollisuuden kannalta edelleen merkitystä on muun muassa kaupungistumisella, alkoholin kulutusmäärillä ja kulutustottumuksilla, taloudellisilla suhdanteilla sekä poliisin valvontaresursseilla ja niiden kohdentamisella.

Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin vuosikatsaus Rikollisuustilanne 2016 sisältää tietoja tilastoitujen rikosten määrästä ja piiloon jääneestä rikollisuudesta. Kaikkiaan 11 kirjoittajaa on osallistunut Rikollisuustilanne 2016 laatimiseen.

Julkaisutiedot

Rikollisuustilanne 2016. Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti, Katsauksia 22/2017 (verkkojulkaisu).

Tiedustelut:

suunnittelija Hannu Niemi

puh. 02941 20855

s-posti hannu.eo.niemi(at)helsinki.fi

suunnittelija Petri Danielsson

puh. 02941 20860

s-posti petri.danielsson(at)helsinki.fi