Professori Tapio Lappi-Seppälän muotokuva paljastettiin

Rikosoikeuden ja kriminologian professorin, Krimon entisen johtajan Tapio Lappi-Seppälän muotokuva paljastettiin Helsingin yliopiston päärakennuksen Christina-salissa 12.10.2023.

Torstaina 12.10.2023 vietettiin monelle rikosoikeuden, kriminaalipolitiikan ja kriminologian ystävälle tärkeää päivää, kun Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin entisen johtajan, rikosoikeuden ja kriminologian professori Tapio Lappi-Seppälän muotokuva paljastettiin. Muotokuva tilattiin taiteilija Aapo Huhdalta, jonka tyyliin myös Lappi-Seppälä oli itse mieltynyt.  Muotokuvan vastaanotti Helsingin yliopiston kansleri Kaarle Hämeri.

Lappi-Seppälän ystävä, instituutin nykyinen johtaja Kimmo Nuotio kertoi Lappi-Seppälän elämänvaiheista ja työstä. Lappi-Seppälä on monille rikosoikeuden ja kriminologian alan ihmisille tuttu nimi, ja on tehnyt pitkän ja ansioituneen uran yhteiskuntatieteellisesti suuntautuneena oikeustieteilijänä. Erityisen ansioitunut hän on ollut suomalaisen empiirisen rikostutkimuksen kehittäjänä ja alan kansainvälisenä johtavana asiantuntijana. Lappi-Seppälä väitteli oikeustieteen tohtoriksi vuonna 1987 teoksella Rangaistuksen määräämisestä I. Teoria ja yleinen osa, minkä jälkeen hän on julkaissut lukuisan määrän niin kotimaista kuin kansainvälistä tutkimuskirjallisuutta erityisesti rikosoikeudellisen seuraamusjärjestelmän kysymyksistä. Lappi-Seppälän yksi asiantuntijuuden aloista onkin vankeuden ja sen vaihtoehtoja koskevien kysymysten tarkastelu.  

Lappi-Seppälä toimi vuodesta 1996 Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen ylijohtajana ja vuodesta 2015 sen seuraajan, Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin johtajana aina vuoteen 2021 asti, jolloin hän jäi eläkkeelle. Hän on lisäksi osallistunut rikosoikeuden yleisiä oppeja koskeneeseen lainvalmisteluun toimiessaan oikeusministeriössä lainsäädäntöneuvoksena, ja on ollut läpi uransa ja edelleen kysytty jäsen ministeriöiden eri työryhmissä sekä eduskunnan kuulemana asiantuntijana ja vaikuttanut merkittävästi kotimaisen lainsäädännön kehitykseen. Uran varrelta on tarttunut saavutusten lisäksi matkaan useita ystäviä ja työtovereita, jotka olivat mukana seuraamassa Lappi-Seppälän muotokuvan paljastusta.

Muotokuvatoimikunnan muodostivat Kimmo Nuotio (pj.), Johanna Niemi, Marjaana Seppänen, Aarne Kinnunen, Sakari Melander ja Esko Yli-Hemminki. Muotokuva luovutettiin Yliopistomuseon muotokuvakokoelmaan, ja se sijoitettiin nähtäville Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituuttiin, muiden instituutin johtajien kuvien viereen.