Johtokunta kokousti Krimolla 17.4.2024

Krimon johtokunta kokousti Krimon tiloissa Snellmanninkadulla 17.4.2024

Krimon johtokunta kokousti Krimon tiloissa Snellmanninkatu 10:ssa yhdessä Krimon johdon kanssa. Johtokunnan tehtävänä on valvoa instituution toimintaa. Johtokunnassa on yhdeksän jäsentä, jotka edustavat Krimolle tärkeitä sidosryhmiä. Johtokunnan asettaa yliopiston rehtori, ja jäsenistä viisi nimittää Oikeusministeriö. Krimo nimittää keskuudestaan yhden jäsenen. Johtokunnassa on tällä hetkellä jäseniä henkilöstön lisäksi valtio- ja oikeustieteellisestä tiedekunnasta, Oikeusministeriöstä, Rikosseuraamuslaitokselta ja Syyttäjälaitoksesta. 

Kokouksessa käytiin läpi ajankohtaisia asioita liittyen tutkimukseen, rahoitukseen ja Krimon toimintaan. Erityisesti tutkimuksellisia ansiota käytiin läpi, kun esiteltiin Krimon tutkimushankelistausta ja Krimossa tehtyjä julkaisuja. Opetuksen kehittämisen osalta nostettiin esille erityisesti kriminologian ja oikeussosiologian opetuksen kehittäminen, jossa Krimo on ollut aktiivinen.

Kokouksen loppupuolella suunnittelija Sofia Selkämaa kävi esittelemässä Oikeuspoliitikan tutkimusyksikössä valmisteilla olevaa Oikeusolot -katsausta. Katsaus on julkaistu edellisen kerran vuonna 2009, ja on nyt ollut uudistettavana. Katsauksen sisältö ja siihen valitut painopisteet saivat laajaa kannatusta johtokunnan jäseniltä, ja sen esille nostamia teemoja Suomesta oikeusvaltiona ja oikeuden saatavuudesta kiiteltiin tarpeellisiksi ja tärkeiksi. 

Kokouksen lopuksi katseet käännettiin tulevaan, joka vaikuttaa vallitsevasta maailmantilanteesta huolimatta Krimon osalta varsin valoisalta.