Eurooppalaisia tuomareita vierailulla 27.9.2023

Ryhmä eurooppalaisia tuomareita vieraili 27.9.2023 Kriminologian ja oikeuspolitiikan insituutissa osana ETJN:n vaihto-ohjelmaa.

Krimossa vieraili 27.9.2023 ryhmä eurooppalaisia tuomareita kuulemassa ajankohtaista Krimon tutkijoiden tuomioistuinlaitokseen liittyvästä tutkimuksesta.

Tuomarivieraita oli kaksitoista kappaletta yhteensä yhdeksästä eri euroopan maasta. Edustettuina oli tuomareita sekä hallinto- että yleisistä tuomioistuimista. Tuomarit viipyvät Suomessa kaksi viikkoa, ja vierailevat Krimon lisäksi muun muassa korkeimmassa oikeudessa, oikeuskanslerilla ja Rikosseuraamuslaitoksella.

Krimon tutkijoista Riikka Koulu ja Terhi Esko esittelivät oikeusjärjestelmän digitalisaatiota ja siihen liittyviä haasteita, Saila Tuomala tuoreeseen väitöstutkimukseensa liittyen suomalaista syyteneuvottelujärjestelmää ja vierailun viimeisteli Virve Toivonen, joka kertoi lapsen asemasta osana suomalaista oikeusjärjestelmää. 

Vierailu oli onnistunut, ja esitykset herättivät vierailevissa tuomareissa keskustelua, erityisesti digitalisaation ja syyteneuvottelun osalta. Saimme kuulla myös vierailevien tuomareiden näkemyksiä aiheista kansallisesta näkökulmasta, joka toi keskusteluun näkemyksiä myös suomalaisen oikeusjärjestelmän ulkopuolelta. 

Vierailu toteutettiin osana EJTN:n vaihto-ohjelmaa ja yhteistyössä Tuomioistuinviraston kanssa.